Vind antwoord in liefde

Is het verkeerd om te vragen waarom God ons niet altijd beschermt? Misschien zijn we bang dat dit niet respectvol tegenover God is, of dat het een gebrek aan geloof is om zoiets te vragen. Maar als we de Bijbel lezen, ontdekken we dat godvrezende mensen in herkenbare omstandigheden zaten en God dezelfde vragen stelden.

Moeilijke vragen mogen gesteld worden. Maar ik ben gestopt met waarom-vragen te stellen. Mijn verstand kan geen sluitende verklaring op alle waarom-vragen vinden. Elk antwoord roept weer een volgende vraag op die mijn verstand kwelt en mijn gevoel in onrust brengt. Veel beter is het om mijn waarom-vragen te veranderen in hoe-vragen: ‘God, hoe zal ik van hieruit verder gaan? Hoe wilt U dat ik zal reageren in deze moeilijke situatie? Hoe mag ik mij bewegen en welke stappen mag ik zetten? Hoe gaat U mij leiden volgens uw plan?’ Op deze manier vraag ik God heel concreet mij te leiden in omstandigheden en situaties die ik niet kan overzien. Wij kijken slechts naar de tachtig jaar die we mogelijk op aarde verblijven. God kijkt veel verder en wij zouden dat ook moeten doen. Vlak voordat Jezus stierf zei Hij tegen zijn discipelen: ‘Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. Op die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben’ (Johannes 16:22-23, WV). Jezus beloofde zijn discipelen dat ze Hem weer zouden zien na de opstanding. Op die dag zouden ze geen vragen meer hebben, omdat Hijzelf het antwoord zou zijn op alle vragen die hen bezighielden. Het is niet ondenkbaar dat wij, als we straks voor Jezus komen te staan, ook geen vragen meer zullen hebben. Dan zal Gods volmaakte liefde al onze vragen uit handen nemen, onze tranen drogen en onze mond met lachen vervullen. Laten we ons oog niet op problemen en moeilijkheden richten, maar op Jezus wiens liefdevolle ogen ook nu het antwoord zijn op alle vragen die ons nog kwellen.

Uit: Waarom grijpt God niet in?