Volg het ritme van God

David leidde een leven vol gevaren, onrust, conflicten, dreigementen en familieproblemen. Maar luister naar zijn woorden in Psalm 4. Het zijn woorden die hij ontvangen heeft in grazige weiden: ‘Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. Here, toont U hun dat zij het mis hebben door uw licht op ons te laten schijnen! Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven, gaat dieper dan hun vreugde, wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. Ik ga rustig liggen en slaap vredig in; Ik weet dat alleen U mij beschermt, Here!’ (Psalm 4:7-9, HB).

Groene weiden zijn er om tot rust te komen. God heeft bepaalde ritmen in de schepping gelegd. We zien dat in de getijden, de seizoenen en de standen van de maan. Een derde van de dag besteden we (door te slapen) onze tijd aan rust en herstel.

Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in ons menselijk gestel, dan zullen we er wél bij varen als we die ritmen volgen. God zegt in de tien geboden dat we een dag in de week apart moeten zetten om te rusten. Neem de tijd om je lichaam de kans te geven zich te herstellen. Neem de tijd om stil te worden en je hart te onderzoeken, om de verwaarloosde plekken in je hart te ontdekken en aandacht te geven. Zoek een stil plekje waar je elke dag kunt ‘neerliggen’ om te rusten in het voltooide werk van de Goede Herder.

Uit: U bent altijd bij mij