Waarom niet alle zieken genezen

Hoe graag we ook zouden willen, niet iedereen geneest als wij voor zieke mensen bidden. In mijn boek ‘Waarom grijpt God niet in?’ geef ik een aantal redenen. Ik heb lang niet alle antwoorden, en ook ik worstel met deze vragen. Toch heb ik er wel ideeën over. Als iedereen onder onze handen zou genezen, zouden we dan nog tijd voor onze familie hebben? Zouden we dan nog een goede vader of moeder voor onze kinderen kunnen zijn of een goede echtgenoot voor onze geliefde? Hoe lang zouden we dit volhouden? Vroeg of laat zouden we volledig uitgeput raken.

Is dat misschien de reden waarom elke opwekking een begin maar ook een einde heeft? Kan het zijn dat God deze visitaties van de Heilige Geest begrenst, omdat dit niet vol te houden is en het ten koste zou gaan van onszelf en anderen? God heeft immers ook de tijd dat Hij ons in Jezus bezocht begrensd tot drie intensieve jaren. Sinds de zondeval hebben we bovendien te maken met verschillende seizoenen in ons natuurlijke en geestelijke leven. Het is niet doorlopend zomer. We krijgen ook te maken met koude winters in ons geestelijk leven. In deze wisseling van seizoenen is God aan het werk om ons te doen groeien en lessen te leren die nodig zijn om geestelijk volwassen te worden.

Uit: Waarom grijpt God niet in?

Auteur: Wilkin van de Kamp
Prijs: €15,95
Aantal pagina’s: 168

– Waarom geneest God niet iedereen
– Waarom grijpt God niet in?
– Waarom beschermt God ons niet?

Klik hier om het voorwoord te lezen.