Wees tot zegen en wees gezegend

Overvloed veronderstelt dat je boven het niveau van je eigen behoeften wordt uitgetild, en daardoor in staat bent om uit te reiken naar de behoeften van anderen. Je ontvangt zoveel blijdschap, vrede en kracht dat je rijkelijk kunt uitdelen aan de mensen om je heen:

Bovennatuurlijke genade, die overvloedig is
(Romeinen 5:15).
Bovennatuurlijke kracht, die overweldigend groot is
(Efeziërs 1:19).
Bovennatuurlijke liefde, die alle kennis te boven gaat
(Efeziërs 3:19).
Bovennatuurlijke vreugde, die onuitsprekelijk is
(1 Petrus 1:8).
Bovennatuurlijke vrede, die alle verstand te boven gaat
(Filippenzen 4:7).

Als jij je werk of je gezondheid bent kwijtgeraakt, veroorzaakt dit eerst een schok en brengt het je in verwarring. Het geeft je het gevoel dat je volledig gestrand bent, misschien wel dat je leven achter je ligt. Je voelt aan dat er mensen zijn die je – vanwege je ziekte of gewoon je leeftijd – hebben afgeschreven. Het kan je neerslachtig maken en je verlammen. Maar zo moet je niet denken. Jij kunt altijd tot zegen zijn, omdat de Goede Herder altijd bij je is! Hij zal je helpen om tot zegen te zijn in alle omstandigheden, omdat je hiertoe geroepen bent: ‘Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen’ (1 Petrus 3:9). Als jij ervoor kiest om telkens weer tot zegen te zijn voor andere mensen, zul je gaan ervaren dat God jóu gaat zegenen en dat Hij je blijft zegenen. Hij zal je beker doen overvloeien als nooit tevoren.

Uit: U bent altijd bij mij