De Woordkunstenaar en Meesterverteller

Jezus’ woorden hadden Gods levendmakende kracht in zich. Hij sprak woorden die eeuwig leven geven. Zij maakten de heilige wind van de hemel los en schonken nieuw leven aan hen die geestelijk gestorven waren. Jezus gaf de zieken geloof, de zondaren hoop en de verschoppelingen liefde. Zijn woorden maakten iets los in hen: ‘De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’ (Johannes 6:63).

Zijn woorden raakten de harten van de mensen en veranderden hun leven voor altijd. Hij was een Meesterverteller en een Woordkunstenaar. Zijn verhalen zijn niet te evenaren en worden van generatie op generatie doorverteld. Zijn woorden zijn nog altijd gevuld met goddelijke kracht.

Uit onszelf hebben we geen woorden die goddelijk leven bevatten, geen woorden die harten raken en levens veranderen. Hiervoor moeten we een bron buiten onszelf aanboren. De Heilige Geest zal ons woorden doen spreken die – in navolging van de grote Woordkunstenaar – geest en leven bevatten. Neem deze week de tijd om de Heilige Geest woorden in je te leggen om uit te delen.

Uit: Woorden hebben kracht