Zijn aandacht maakt alles mooier

Het Hebreeuwse woord voor ‘oog’ bestaat uit één letter: de letter ayin – waarin je het Engelse woord eye herkent. Deze Hebreeuwse letter heeft zelfs de vorm van een oogholte. Behalve ‘oog’ betekent ayin ook ‘bron’. In het spiegelende water van een bron kun je jezelf zien. Dat is het getuigenis van de Egyptische slavin Hagar. Op verzoek van haar meesteres Sarai, die geen kinderen kan krijgen, wordt ze zwanger van Abram. Vanaf die tijd is haar meesteres verachtelijk in haar ogen, waarop Sarai haar zo vernedert dat ze vlucht. Bij een waterbron in de woestijn heeft ze een onverwachte ontmoeting met God. Ze ontdekt dat Gods oog op haar is. Dat Hij naar haar omziet. Hij weet wat er is gebeurd. Hij weet hoe ellendig ze eraan toe is. Het is een spiegelmoment. Bij de bron wordt ze geconfronteerd met haar trots, die voortkomt uit een diep gevoel van minderwaardigheid. God opent haar ogen om te ontdekken hoe geliefd ze is door Hem. Hier leert Hij haar door zijn ogen naar haarzelf en de situatie te kijken. ‘Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ (Genesis 16:13). Daarom gaf men later de bron de naam Lachai-Roï, wat ‘de Levende die naar mij omziet’ betekent (vers 14). ‘Omzien’ betekent dat God je niet aan je lot overlaat, maar dat Hij zijn gezicht naar je toedraait zodat je door zijn ogen naar jezelf en anderen kunt kijken.

Uit: Hoe God naar je kijkt