Zijn wil, onze vrijheid

Geloof het of niet, maar het bestaan van het kwaad in deze wereld is een bewijs van Gods liefde voor ons. Omdat God liefde is, dwingt Hij ons niet om Hem lief te hebben. God houdt zoveel van ons dat Hij ons de vrijheid heeft gegeven om Hem wel of niet lief te hebben en om Hem wel of niet te gehoorzamen. Liefde en vrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Echte liefde kun je niet opeisen of afdwingen.
Echte liefde nodigt uit en wacht op een antwoord.

Daarom besloot God ons een vrije wil te geven, zodat wij zelf kunnen kiezen om zijn liefde te beantwoorden. Zonder keuzevrijheid is er geen sprake van echte liefde. Hierin ligt een zeker risico. God besloot in zijn liefde onze keuze altijd te zullen respecteren, hoe die ook zou uitpakken. Dit betekent dat God vanaf het begin wist dat onze vrije wil getest zou worden.

Om de mens echte keuzevrijheid te geven, maar ook om hem op de proef te stellen en hem te laten bewijzen dat hij God liefheeft, plantte God de boom van goed en kwaad in het Paradijs. Van alle bomen in de Hof mochten Adam en Eva eten, behalve van deze. God noemde deze boom ‘kennis van goed en kwaad’ omdat Hij het alleenrecht claimt op wat goed en wat kwaad is. Op het moment dat Adam en Eva zelf zouden bepalen wat goed en kwaad was, zouden ze sterven. We weten hoe het afliep: de mens liet zich misleiden en zondigde tegen zijn Schepper. Door hun ongehoorzaamheid ontaardde het leven van Adam en Eva. De zonde kreeg meer en meer invloed op hun gedachten, hun gevoelens en hun emoties. Zij begonnen zich schuldig te voelen en naakt. De zonde beïnvloedde hun wil, zodat zij een slaaf van de zonde werden. Adam en Eva verloren hun door God gegeven heerschappij en konden niet uit zichzelf onder de heerschappij van de zonde uit komen. De zonde drong hun leven binnen en veranderde hen zodanig dat de menselijke natuur geheel zondig werd.

Natuurlijk had God kunnen ingrijpen. Maar dan zou Hij de mens zijn vrijheid om te kiezen ontnomen hebben. Dat was onmogelijk. God neemt niemand gevangen in zijn wil, zijn wil is juist onze vrijheid. Liefde geven is een waagstuk, ook voor God. Hij is geen dictator die ons met geweld zijn wil oplegt. Onze keuzevrijheid is de consequentie van zijn oneindige liefde. Wist God vooraf dat het met de schepping verkeerd zou aflopen? Het antwoord is: ja, Hij wist het. Hij liep dat risico omdat zijn liefdevolle relatie met ons voor Hem belangrijker is dan het risico dat we onze eigen weg zullen gaan. Bovendien was God bereid om zelf de kosten van dat risico te dragen.

Vóór de schepping van de wereld had Hij al besloten zijn Zoon te geven om de relatie met ons te herstellen.

Uit: Waarom grijpt God niet in?