Zo is God

Mozes had heel vrijmoedig aan God gevraagd of Hij zich aan hem wilde openbaren zoals Hij werkelijk is: ‘Laat mij toch zien wie U bent!’ De Heer zei: ‘Ik zal in stralend licht voor je langs gaan. Ik zal mijn naam roepen. Mijn naam betekent: Ik zal goed zijn voor wie Ik goed wil zijn. Ik zal zorgen voor wie Ik wil zorgen. Maar je zult mijn gezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan blijven leven als hij mijn gezicht gezien heeft. Er is een plek op de rots waar je dicht bij Me kunt staan. Als Ik in stralend licht voorbijkom, zal Ik je in een grot laten staan. Ik zal je met mijn hand bedekken tot Ik voorbij ben. Dan zal Ik mijn hand weghalen en dan kun je Mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag niemand zien. (…) Zorg dat je morgenochtend vroeg klaar bent. Klim dan de berg Sinaï op en kom bij Mij, boven op de berg. Er mag niemand met je meegaan. En er mag niemand op de berg komen. Ook de koeien, schapen en geiten mogen niet dicht bij de berg komen.’ De volgende ochtend vroeg klom Mozes de berg Sinaï op, zoals de Heer gezegd had. Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en Hij zei: ‘Ik ben de Heer.’ Daarna ging de Heer voor Mozes langs. De Heer riep: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol [letterlijk ‘barmhartig’] is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig!’ (Exodus 33:18- 23, 34:2-6a, BGT en 6b, NBV). Met deze karakterschets van zichzelf laat God niet alleen zien wie Hij is, maar ook hoe Hij met ons omgaat: liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Op grond van zijn eigen omschrijving nodigt Hij je uit om met Hem kennis te maken. Zo is God. Zo gaat Hij met je om en zo wil Hij je leren met jezelf om te gaan en met de mensen om je heen:

Als God liefdevol is,
dan mag jij ook leren liefdevol te zijn voor jezelf.

Als God genadig voor jou is,
dan mag jij ook leren genadig te zijn voor jezelf.

Als God geduldig met jou is,
dan mag jij ook leren geduldig te zijn met jezelf.

Als God trouw aan je is,
dan mag jij ook leren trouw te zijn aan jezelf.

Als God waarachtig is,
dan mag jij ook leren waarachtig jezelf te zijn.

Uit: Live in love