Het wonder van het kruis

BELEEF DE LAATSTE 18 UUR IN 40 DAGEN

Wonder van het kruis, het (jubileum)Laat je 40 dagen lang meevoeren naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in jouw leven kunnen plaatsvinden. Meld je nu aan voor een dagelijkse overdenking over het wonder van het kruis en ontdek hoe Jezus op volmaakte wijze zijn leven voor jou heeft gegeven, zodat de zeven wonderen van het kruis ook in jouw leven kunnen plaatsvinden.

Wanneer je je aanmeldt, ontvang je vanaf 14 februari elke dag (zondagen uitgezonderd) een overdenking over het wonder van het kruis in je inbox. Elke overdenking sluit af met een gebed of een vraag om persoonlijk over na te denken.

Overdenkingen gemist? Klik hier om de overdenkingen die tot nu toe zijn verzonden te bekijken.

De laatste achttien uur

Petrus en de apostelen zagen in de laatste achttien uur van Jezus’ leven ‘de hand en de raad’ van God zelf. Zonder het te weten hebben de Joodse en Romeinse leiders door hun vonnis het plan van God vervuld.

De profeten en de vier evangelisten vertellen je dat Jezus in totaal zeven keer voor jou heeft gebloed. In de Bijbel is het getal ‘zeven’ verbonden met de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Zo zag Johannes op Patmos in een visioen zeven fakkels die symbool staan voor de Heilige Geest (Openbaring 4:5) en verwijst de zevenarmige kandelaar in de tempel naar Gods tegenwoordigheid in ons midden door de Heilige Geest (Exodus 25:31-40).

Als we spreken over ‘het wonder van het kruis’, dan bedoelen we dat de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze in jouw leven wil uitwerken wat Jezus voor jou in de laatste achttien uur heeft volbracht. Het is Gods verlangen dat jij het zevenvoudige geschenk van het kruis aanneemt. Want ‘in Christus’ wacht een heel nieuw leven op jou!

Het is mijn gebed dat deze overdenkingen je hart zullen raken en dat je een grote(re) passie mag ontvangen voor de Man die deze wereld definitief veranderd heeft: Jezus Christus van Nazareth.

Aanmelden