Curriculum vitae
Wilkin van de Kamp

Wilkin van de Kamp (1961) is getrouwd met Aukje. Samen hebben zij vier zonen, vier schoondochters en zeven kleindochters. Na zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt te hebben, was Wilkin van 2000 tot en met 2010 fulltime in dienst als voorganger van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente voor eenheid en verzoening. Vanaf 2010 is hij fulltime in dienst als predikant-directeur van Vrij Zijn.

Wilkin weet zich geroepen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, en om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren. Om de bediening van Wilkin te ondersteunen is stichting Vrij Zijn opgericht. In Nederland is Vrij Zijn uitgegroeid tot een beweging van christenen uit allerlei kerken die hun identiteit, vrijheid en eenheid in Christus hebben gevonden en die dit onderwijs willen (helpen) uitdragen. De afgelopen jaren heeft Vrij Zijn een eigen uitgeverij, online bijbelschool, een eigen tv-studio en vele tv-producties opgezet die in meerdere landen worden uitgezonden. In dit alles wil Wilkin de bevrijdende boodschap van Gods liefde verkondigen. Van zijn hand verschenen meer dan veertig boeken. Het boek Het wonder van het kruis is inmiddels uitgegeven in vijftien talen. Wereldwijd traint Wilkin voorgangers op nationale leidersconferenties om de boodschap van Het wonder van het kruis door te geven.

Wilkin is een echte bruggenbouwer en was als medeoprichter voorzitter van de nationale beweging Wij kiezen voor eenheid. Op 6 oktober was hij gastheer op de nationale ontmoetingsdag van verootmoediging en verzoening in De Haag. Natonale kerkleiders en zo’n drieduizend christenen uit tal van kerken beleden God en elkaar schuld voor de negatieve wijze waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan in het verleden. Deze dag wordt gezien als een doorbraak in de oecumene van kerkelijk Nederland. In 2013 is Wij kiezen voor eenheidopgegaan in het Nederlands christelijk forum. Wilkin maakt deel uit van de stuurgroep die de jaarlijkse retraite voor nationale kerkleiders organiseert om met elkaar hun geloof te delen, vriendschappen aan te gaan en waar zij gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en willen aangaan.

Aukje en Wilkin van de Kamp zijn ambassadeurs van de christelijk humanitaire stichting Pan de Vida, die inmiddels 45 kinderrestaurants heeft gestart in verschillende sloppenwijken in Peru, waar kinderen elke schooldag gratis een gezonde maaltijd krijgen. Daarnaast is er een kinderdagverblijf en een kindertehuis opgezet. Hun zoon Carlos woont met zijn vrouw Mariela in Arequipa om leiding te geven aan de verschillende projecten.

Bibliografie:
– God bezoekt het land (1997)
– Het wonder van het kruis (2005)
– Hoe behoud ik mijn vrijheid? (2005)
– Zeven stappen op weg naar vrijheid (2006)
– God speelt geen enkele rol in mijn leven… (2007)
– De geheime wereld achter vrijmetselarij (2007)
– De geheime wereld achter occultisme (2007)
– Wij kiezen voor eenheid (2009)
– Bevrijd van banden (2009)
– Kan een christen gebonden zijn? (2010)
– Geef God een kans – twitterdagboek #1 (2011)
– Demonie & psychiatrie (2011)
– Mag God het doen? – twitterdagboek #2 (2012)
– Geboren om vrij te zijn: Handboek voor bevrijdingspastoraat (2012)
– Seks zoals God het bedoeld heeft (2012)
– De droom van God (2013) – Wie je bent in Christus (2013)
– Een zevenvoudig geschenk (2013)
– Woorden hebben kracht (2014)
– U bent altijd bij mij! (2014)
– De zeven wonderen (2015)
– Hoe God naar je kijkt (2015)
– Waarom grijpt God niet in? (2016)
– Roddelen doe ik niet (2017)
– Groeien en geloof (2018)
– De laatste 18 uur, werkboek (2018)
– Begin je dag met God, dagboek (2018)
– Gods Geest in en op ons (2019)
– Bevrijding en genezing (2019)
– Live in love (2019)
– Hoe vergeving schenken je leven verandert (2020)
– De Goede Herder, Psalm 23 (2021)
– God is liefde punt! (2021)

Uitgaven in andere talen:
Het wonder van het kruis: Duits, Engels, Portugees, Spaans, Italiaans, Roemeens, Maleis en Bahasa (Indonesië), Khmer (Cambodja) en Kannada, Hindi en Tengula (India).

Duits: Wie je bent in Christus, Waarom grijpt God niet in?, Geboren om vrij te zijn: Handboek voor bevrijdingspastoraat en De laatste 18 uur (werkboek)  

PERSFOTO’S