Gods invasie in de wereld
Met een enkele, winnende slag,
heeft het Leven zonde, schuld en dood verslagen.
Wat een geschenk van onze Meester.
1 Korintiërs 15:57, The Message

De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had Hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven? In dit boek geeft Wilkin van de Kampantwoord op deze vraag, door ons een boeiend kijkje achter de schermen te geven van ‘Gods invasie in de wereld’. In de kerstnacht grijpt God in. Maar anders dan gedacht. Hij komt niet met wapengekletter en geweld. Hij komt als een baby klein en teer. Gods invasie in deze wereld is een liefdesinvasie. Jezus bindt de strijd aan met het rijk van de duisternis, om uiteindelijk – door het kruis – de duivel op eigen terrein te verslaan. Kerkvader Augustinus (354-430) vergeleek het kruis van Jezus met een muizenval voor de duivel: crux muscipula diaboli. Het kwaad loopt in een valstrik. Jezus wordt door het lijden, het sterven en de confrontatie met de dood Koning van deze wereld: Christus Victor. Aan een wereld vol leugen en geweld komt een eind.

  • Ontdek hoe overweldigend groot Gods liefde voor ons is.
  • De verrassende wijze waarop Wilkin je meeneemt in het meesterplan van God is niet alleen boeiend; je passie en ontzag voor God zal er groter door worden.
  • Dit boek mag simpelweg niet in je boekenkast ontbreken.

Auteur: Wilkin van de Kamp
Ebook | 9789490254957 | Druk: 1 | 481 pagina’s

Een E-book is een digitale versie van een boek in een zogenaamd epub-bestand. Dit bestand is alleen te openen met een e-reader. Een e-reader kun je ook als app downloaden (bijvoorbeeld iBooks van Apple of EPub reader for Android) op je smartphone of tablet. Voor je PC kun je bijvoorbeeld Adobe Digital Editions installeren. Zonder een (digitale)e-reader kun je dit bestand niet openen.