Voorwaarden waaronder een vrijwilliger werkzaam is bij Vrij Zijn

Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren.

Vrij Zijn is een gevende organisatie. We bestaan voor de ander, niet voor onszelf. Vanuit die houding zijn we gastvrij en verwennen we mensen door hen te laten merken dat ze geliefd en gewild zijn. We dienen de mensen en elkaar als team waardoor Jezus in ons zichtbaar wordt.

Vrij Zijn werkt vanuit verzoening met God en mensen. We hebben oog voor de veelkleurigheid van mensen en kerken, we waarderen elkaar, stellen ons kwetsbaar op en staan open voor elkaar. Ons dienen en onze organisatie moeten transparant en integer zijn.

Vrij Zijn wil excellent zijn; we geven het beste van onszelf aan God en aan Gods kinderen. Daarin zijn we niet resultaatgericht, maar Woordgericht: ‘U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.’

Vrij Zijn is flexibel in het omgaan met tegenslagen en onvoorziene uitdagingen, we lossen de dingen samen op en zullen altijd positief spreken over mensen en kerken.

De vrijwilliger:

  1. onderschrijft de visie, missie en het onderwijs van Vrij Zijn van harte
  2. leidt een rein en heilig leven
  3. heeft een dienende en gezeglijke houding
  4. is flexibel
  5. stelt zich representatief op
  6. neemt deel aan de bidstonden en andere teamactiviteiten tijdens conferenties
  7. maakt deel uit van een plaatselijke kerk/gemeente en heeft overleg gehad met de kerk/gemeente over zijn rol als vrijwilliger bij Vrij Zijn