Vlak voor zijn sterven vertelde Jezus zijn discipelen dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn en terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel (Johannes 13:33). Hij legde uit dat Hij terug zou komen in de vorm van Iemand anders, die net zoveel van hen zou houden en die bovendien niet alleen BIJ HEN zou zijn, maar bovenal IN HENzou wonen. We lezen in Johannes 14:16 en 17: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn’ (Johannes 14:16-17, HSV).

Drie jaar lang was Jezus de ‘ene Trooster’ voor zijn discipelen. Hij had dag en nacht met zijn leerlingen opgetrokken, hen onderwezen, getraind, geholpen en bijgestaan. Nu maakte Hij zijn discipelen duidelijk dat de tijd was aangebroken dat Hij hen zou verlaten. Hij wist dat zijn discipelen het gevoel konden krijgen dat het hun net zo zou vergaan als de leerlingen van andere rabbi’s. Als een rabbi wegviel, werd van zijn discipelen gezegd dat zij als wezen achterbleven. Jezus bond zijn leerlingen op het hart dat zij hier niet bang voor hoefden te zijn. Hij zou hen niet aan hun lot overlaten: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar jullie toe. Wij zullen naar jullie toe komen en bij jullie intrek nemen’ (Johannes 14:18 en 23, HSV). Jezus beloofde zijn discipelen dat de Vader en Hij door de komst van de Heilige Geest in hen zouden komen wonen. Daarom wordt de Heilige Geest in Mattheüs 10:20  ‘de Geest van de Vader’ genoemd en in Handelingen 16:7 ‘de Geest van Jezus.’

Jezus wilde zijn discipelen nog veel meer zeggen, maar wist dat ze nu niet meer aankonden. Hij zei: ‘De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn Naam, die zal jullie in alles onderwijzen en jullie in herinnering brengen alles wat Ik jullie gezegd heb’ (Johannes 14:26, HSV). De Heilige Geest zou Jezus’ werk als Leraar voortzetten en net zo’n Helper zijn als Jezus zelf. Hij zou hun verstand openen om het Woord van God te begrijpen en hen de weg naar de volle waarheid wijzen (Johannes 14:26 en 16:12-13). Precies vijftig dagen na Pasen en tien dagen na de hemelvaart van Jezus werd op het Joodse Sjavoeot  (Wekenfeest) de Heilige Geest uitgestort op 120 volgelingen van Jezus. Notabene op de dag dat de Joden de vierden dat God hen de Wet had geschonken, schonk God nu zijn Geest die op 120 volgelingen van Jezus werd uitgestort, begeleid door het geluid van een enorme windvlaag en tongen van vuur. Zo ontstond een nieuwe periode: het tijdperk van de Heilige Geest als de Plaatsvervanger van Jezus.

Leestip: In mijn boek ‘Gods Geest in en op ons’ leg ik aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen hoe wij een kanaal van Gods liefde en kracht kunnen worden.