Psalm 121 is een geliefde psalm: Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. Daar is de Heer, Hij helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. Hij beschermt je, Hij slaapt niet. Hij slaapt nooit, Hij let goed op. Hij beschermt zijn volk Israël altijd. De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang (BGT).

Tijdens de coronapandemie werden deze verzen door sommige christenen gebruikt om hun geloof ‘op te pompen’, zodat het coronavirus hen niet zou raken. Dan zal de Heer je steeds beschermen en het kwaad zal je niet kunnen raken (vers 7). Bovenstaande prachtige verwoording van Psalm 121 geeft vers 7 echter niet goed weer. Er staat letterlijk dat God onze ziel zal bewaren voor alle kwaad: Uw ziel zal Hij bewaren (Psalm 121:7, HSV). Dat zou eigenlijk boven deze psalm moeten staan. God belooft onze ziel, de innerlijke mens, te beschermen in tijden van ziekte, vervolging, lijden en dood. Dat heeft Jezus ons ook beloofd: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven’ (Johannes 10:27-28, NBV). Het verschil tussen een kind van God en een kind van de wereld is dat wij ons veilig weten in de hand van onze God. Wat er ook gebeurt.

Wat zou er gebeuren als God alle christenen zou beschermen?
Wat zou er gebeuren als God vanaf nu alle christenen door een onzichtbaar schild zou beschermen tegen al het kwaad in deze wereld?
Hoe zou de rest reageren als God alleen alle christenen in de tussentijd zou vrijwaren van alle gevolgen van geweld, criminaliteit, natuurrampen of dood door een ongeluk? Het ligt voor de hand dat de meeste mensen christen zouden worden omdat God wonderlijke bescherming belooft. Geloven in God wordt dan zoiets als het afsluiten van een reisverzekering: een betaalmiddel waarmee bescherming wordt afgekocht en gegarandeerd. Dan gaat het om de beloning en niet om een relatie van hart tot hart.

In werkelijkheid is er dan helemaal geen sprake van geloven. Een ander woord voor geloof is immers vertrouwen. Waarom hebben we vertrouwen nodig als God ons automatisch beschermt tegen gevaar? Ons geloof zou hierdoor niet kunnen groeien. Geloof groeit immers vooral als we God vertrouwen in moeilijke omstandigheden. God weet dat we niet gelukkig worden als we Hem enkel nodig hebben om onze omstandigheden te veranderen en niet ons hart. Ons zieke hart is juist ons probleem. God ziet achter de muren van ons bange hart een diep verlangen om geliefd te worden en om lief te hebben. Alleen Gods bovennatuurlijke liefde kan ons verwonde hart genezen. Een hart dat onder alle omstandigheden gericht is op God om door Hem onderwezen te worden en onder zijn leiding te leven.

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek ‘Waarom grijpt God niet in?’