Wat pornografie met je doet

Onderzoek wijst uit dat een derde van de kinderen die aan het onderzoek meededen online porno had gezien toen ze nog maar tien jaar oud waren. Meer dan tachtig procent van de jongeren tussen veertien en zestien zegt dat ze regelmatig pornografie bekijken op hun thuiscomputer en tweederde bekijkt het via hun mobiele telefoon. Uit een enquête van de Engelse BBC Radio 1 blijkt dat jonge mannen gemiddeld twee uur per week naar porno kijken. Jonge vrouwen kijken vijftien minuten porno per week. Eén op de drie mannen geeft aan dat zijn partner er niet blij mee is en dat hij er relatieproblemen door heeft gekregen. Eén op de vier mannen geeft aan minder geïnteresseerd in seks te zijn na het kijken van porno. Blijkbaar kun je niet zonder gevolgen naar porno kijken.

Pornografie werkt verslavend
Door het kijken naar pornografie raak je seksueel opgewonden waardoor in je hersenen de stof dopaminewordt aangemaakt. Dopamine zorgt ervoor dat seksuele genotservaringen in je hersenen worden opgeslagen. Dopamine wordt daarom ook wel het ‘geheugenstofje’ genoemd. Op het moment dat deze stof in je hersenen actief wordt, brengt het de seksuele herinneringen die zijn opgeslagen in je bewustzijn naar boven. Wat maakt dat je die herinnering graag opnieuw wilt ervaren en seksverslaafd raakt.

Pornografie verontreinigt je bewustzijn
Je kunt er niets aan doen wanneer je onverwacht geconfronteerd wordt met pornografische afbeeldingen. Maar zodra je er bewust naar gaat kijken, dan kies je daarvoor. Dan ga je deze beelden als het ware downloaden en worden ze op je harde schijf (je bewustzijn) geschreven. En dat blijft niet zonder gevolgen. Je bent vrij om te bepalen wat je kijkt, maar je bent niet vrij om te bepalen wat de gevolgen hiervan zijn. Wat je aan seksuele beelden ziet, komt via de ogen naar binnen en nestelt zich daar in je bewustzijn. Wat je met je ogen één keer ziet, kan in je herinnering duizend keer terugkomen. Wat je oogst is altijd een veelvoud van wat je zaait.

Pornografie maakt dat je niet meer neutraal naar de andere sekse kunt kijken
Ik heb gezien hoe mannen en vrouwen die in pornografie verstrikt zijn geraakt niet meer neutraal naar de andere sekse kunnen kijken. Een jongeman van achttien jaar die ik begeleidde, had in twee jaar meer dan vierhonderd pornofilms gekeken. Het gevolg hiervan was dat hij niet meer ‘gewoon’ naar een vrouw kon kijken, zonder (in zijn gedachten) ‘onder haar kleren te kijken.’

Pornografie brengt je emotioneel, sociaal en geestelijk in de problemen
Op emotioneel vlak krijg je te kampen met schaamte- en schuldgevoelens en grotere ongevoeligheid. Op sociaal gebied brengt pornografie je in een isolement. Je verliest geleidelijk contact met vrienden en familie, doordat je geheel in beslag wordt genomen door de pornografie. Op geestelijk gebied waarschuwt Jezus ons met de woorden: ‘Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen’ (Matteüs 24:28, NBG). Met andere woorden: waar vuilnis is, daar komen de vliegen op af. En waar geestelijk vuil is, daar verzamelt zich geestelijk ongedierte: onreine geesten die een destructieve invloed uitoefenen op je ziel, geest en lichaam. Daarom roept Jezus ons op om ‘het vuilnis’ op te ruimen, dan zullen ‘de vliegen’ vanzelf verdwijnen.

Wil je hier meer over weten? Bestel dan het boek Wat seks met je doet’.