Koning David duldde geen roddel in zijn paleis. In Psalm 101:5 zegt hij resoluut: ‘Wie heimelijk een vriend belastert, leg ik het zwijgen op’ (NBV). De beste en snelste manier om roddel te stoppen, is om roddelaars op een liefdevolle manier te confronteren: ‘Zonder hout gaat het vuur uit, verdwijnt de stiekeme roddelaar, dan verdwijnt ook de ruzie’ (Spreuken 26:20, HB). Heb de moed om te zeggen: ‘Stop alsjeblieft, ik hoef dit niet te weten. Heb je al met de persoon zelf gesproken?’ Kies ervoor om een ‘roddelvrije zone’ te worden, dan zal God je rijkelijk zegenen!

Hoe word je een roddelvrije zone?
Jezus heeft een mooie titel voor iemand die een einde maakt aan roddels. Zo iemand noemt Hij een ‘vredestichter’. Jezus wil dat we vredestichters zijn. Hij wil dat we conflicten oplossen door verzoe­ning te bewerkstelligen. Jezus zei: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Matteüs 5:9). Zeven richtlijnen die je kunnen helpen om een vredestichter (lees: een roddelvrije zone) te worden:

  1. Vraag God vergeving als je geroddeld hebt en vertel Hem waarom je niet meer wilt roddelen (of waarom je de neiging hebt het nog wel te doen).
  2. Vraag God of Hij je inzicht wil geven in je manier van spreken. Je leidt geen gekruisigd leven tenzij ook je tong aan het kruis genageld is. Geef je tong over aan Jezus Christus, dan zul je er altijd naar streven om de waarheid te spreken, met woorden die genezen.
  3. Leer wat de Bijbel over roddel zegt uit je hoofd en laat de volgende Bijbelse waarheid je leven veranderen: ‘Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken’ (1 Petrus 3:10).
  4. Neem je voor om alle mensen door de ogen van Jezus te zien. Gods Geest zal je hierbij helpen! Zie het goede in mensen. Kies ervoor om het goede in hen te benadrukken en te benoemen.
  5. Kom ervoor uit dat je niet (meer) meedoet aan roddelen. Praat erover met anderen. Wat vinden we van roddelen? Waarom doen we het? Kunnen we het veranderen? Verander je omgeving in een roddelvrije zone!
  6. Neem je voor om nooit iets over anderen te zeggen waarvan je niet wilt dat het over jou gezegd wordt.
  7. Als je over iemand anders spreekt, doe dan alsof die persoon direct naast je staat en hoort wat je over hem zegt. Deze simpele regel weerhoudt je ervan om te struikelen met je tong.

Laten we in navolging van Jezus altijd en overal woorden van geest en leven over onszelf en over anderen spreken. Dan zullen we samen goede dagen zien!

Je leidt geen gekruisigd leven tenzij ook je tong aan het kruis genageld is.

Uit: Woorden hebben kracht