Net zoals Gods eigenschappen voortkomen uit Gods hart dat liefde is, zo komen de eigenschappen die Paulus opsomt voort in Galaten 5:22 uit Gods liefde die in ons hart wordt uitgestort. Probeer je maar eens één van de acht eigenschappen zonder liefde voor te stellen. De acht eigenschappen zijn niet minder dan acht lessen in liefde. Eigenlijk ‘moeten’ we voor de acht eigenschappen het bijvoeglijke naamwoord ‘liefdevol’ zetten. Het gaat om liefdevolle vreugde, liefdevolle goedheid en liefdevolle zelfbeheersing. Als we willen groeien in geduld, dan zullen we meer willen groeien in liefde. Wie wil groeien in vriendelijkheid, zal ‘moeten’ groeien in liefde. Wie wil groeien in trouw, dient zich meer open te stellen voor Gods liefde, enzovoort. Daarom zegt Jezus dat wij in zijn liefde moeten blijven (of ‘wonen’, zie Johannes 15:9). Dan zal de Heilige Geest het karakter van Jezus in ons tevoorschijn beminnen: Jezus’ liefde in ons. Jezus’ vreugde in ons. Jezus’ vrede in ons. Jezus’ geduld in ons. Jezus’ vriendelijkheid in ons. Jezus’ goedheid in ons. Jezus’ geloof in ons. Jezus’ zachtmoedigheid in ons en Jezus’ zelfbeheersing in ons. Wie een mooier mens wil worden, richt zich op Gods liefde. Het is Gods liefde voor ons, die gericht is op de ander. Dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. Gods liefde vormt ons karakter. Dit is het verlangen en het werk van de Heilige Geest. Laat Gods liefde je hart binnenstromen. De rest komt vanzelf. Mooier krijg je het niet. De vrucht van de Geest is liefde: een vrucht om van te watertanden.

Uit: God is liefde punt!