Heilige toewijding aan elkaar, verbonden in Hem

Er was eens een man die aan een rabbijn vroeg waar God zich de hele dag mee bezighield sinds Hij alles geschapen had. Er valt nu immers niets meer voor Hem te doen? Het antwoord van de rabbijn was verrassend: ‘Sinds de schepping houdt God zich bezig met het bij elkaar brengen van mannen en vrouwen, opdat zij een huwelijk sluiten.’

In deze tijd wordt het huwelijk geheel ten onrechte gezien als een creatie van onze eigen beschaving, ontstaan in een bepaalde tijd volgens de toen heersende mentaliteit, waardoor je nu met het huwelijk kunt doen wat je wilt. Niets is minder waar. God zelf heeft het huwelijk ingesteld, waardoor man en vrouw zich veilig aan elkaar kunnen geven.

Voordat er een gemeentehuis, een stadsbestuur of een regering was, zelfs voordat er een kerk of gemeente bestond, stelde God het huwelijk in. Het was namelijk zijn beslissing dat Adam een partner zou krijgen. Hij was het die Eva vormde uit Adam en haar op de eerste dag van haar bestaan bij hem bracht en zo het allereerste huwelijk ter wereld instelde met de woorden: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24).

Het huwelijk is door God bedacht en is zo oud als de tijd van Adam: ‘Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen’ (Lucas 17:27).

Toen Jezus sprak: ‘Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’ (Matteüs 19:6), maakte ook Hij hiermee onomstreden duidelijk dat het huwelijk door God bedacht en ingesteld is. Daarbij gaat het niet om de vorm, maar om de bedoeling die God met het huwelijk heeft.

In Gods ogen is het huwelijksverbond niet zomaar een ritueel maar een plechtige, heilige toewijding aan elkaar waarin je samen verbonden bent met Hem. Door de huwelijksgelofte sluiten man en vrouw een verbond met elkaar en met God, waarin zij – voordat zij als man en vrouw gaan samenwonen – een zegen vragen over hun huwelijksleven. In Maleachi 2:14b wordt de vrouw ‘uw metgezellin en de vrouw van uw verbond’ genoemd. Daar komt nog eens bij dat God in vers 14a zegt dat Hij niet alleen getuige wil zijn van dit verbond, maar ook deel wil uitmaken van het huwelijksverbond. In Spreuken 2:17 wordt gesproken over een vrouw die ‘de geliefde van haar jeugd’ heeft verlaten, en ‘het verbond met haar God’ is vergeten. Door de huwelijksgelofte en de huwelijkszegen sluit je een verbond met elkaar en met God! Deze geestelijke verbondenheid met God is een waarde die je huwelijk vele malen sterker maakt. De Bijbel zegt: ‘Eén verslaat er duizend, maar twee verslaan er tienduizend!’ (Deuteronomium 32:30).

Wil je hier meer over weten? Bestel dan het boek Wat seks met je doet’.