Wat seks geestelijk met je doet

Vorige week hebben we gezien dat als twee mensen seks met elkaar hebben er tussen hen een emotionele band ontstaat die niet zonder pijn ongedaan gemaakt kan worden. In de Bijbel wordt als voorbeeld het verhaal van Sichem en Dina verteld. Dina is de enige dochter van aartsvader Jakob en nog een jonge tiener als zij op een dag besluit om er alleen op uit te trekken. Dit uitstapje eindigt in een nachtmerrie. Sichem, de zoon van de koning, verkracht haar. De Bijbel zegt dat door het seksueel contact een zielsband ontstond tussen deze twee jonge mensen: ‘En zijn ziel kleefde aan Dina’ (Genesis 34:2, SV). Seks is als lijm waarmee jouw ziel vastgekleefd wordt aan de ziel van de ander.

Je lichaam is de zichtbare manifestatie van je ziel. Seks draait dus om meer dan alleen maar lichamelijke aantrekkingskracht. Hier raken lichaam en ziel elkaar. Als jij je lichamelijk aan iemand anders verbindt en de naakte waarheid van die ander leert kennen, dan vindt er niet alleen een lichamelijke eenwording plaats; ook jullie zielen worden één.

In het Hebreeuws wordt ‘seks hebben’ aangeduid met het werkwoord jadah (weten). In Genesis 4:1 staat letterlijk dat Adam zijn vrouw Eva ‘kende’ (jadah), waarna ze zwanger van hem werd en een kind kreeg. Jadahgeeft aan dat seks niet alleen een fysieke handeling is, maar ook een emotionele verbinding tussen twee mensen. Seks is daarmee niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Als jij geslachtsgemeenschap met iemand hebt is dit een lichamelijke uiting van een geestelijke verbintenis tussen jou en de ander.

Seks is de meest intieme manier waarop jij je overgeeft aan een ander en waardoor je jezelf tot in je diepste wezen kwetsbaar openstelt voor de ander. Je kunt geen seks met iemand hebben, zonder met zijn of haar ziel verbonden te zijn. Door seksuele intimiteit raak je lichamelijk, emotioneel en geestelijk met de ander verbonden, waardoor je je tot de ander voelt aangetrokken, gewoonten van de ander overneemt en weet wat de ander denkt en voelt.

Seks is kostbaar, je kunt het maar één keer voor de eerste keer weggeven. Het is een unieke gebeurtenis die je maar met één persoon kunt beleven. Als je jezelf weggeeft, dan geef je iets bijzonder waardevols uit handen. Met het verlangen dat je ook op een kostbare manier ontvangen wordt. In het bijbelboek Hooglied wordt de bruid onder andere vergeleken met een wijngaard. Zij zegt in hoofdstuk 8:12 (NIV): ‘My own vineyard is mine to give.’ Ze zegt hiermee dat ze zichzelf niet zomaar aan iedereen weggeeft. Zij is niet goedkoop en niet gemakkelijk te ‘krijgen’. Jezus zegt: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’ (Matteüs 5:8). Sta eens stil bij deze belofte en besluit je levenspad rein te bewaren zodat je, net als de bruid in Hooglied 8:10 (HB), kunt zeggen: ‘Ik heb mijzelf in reinheid bewaard tot nu toe. Nu ben ik voor hem degene, die zich volkomen geven wil.’

Wil je hier meer over weten? Bestel dan het boek Wat seks met je doet’.