Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: ‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efeze 2:10, NBG). Al lang voordat jij aan God dacht, dacht God aan jou. Al vóór jouw conceptie had God een plan met jouw leven. Maar hoe kun je dit plan leren kennen? Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is poeiema. Dit brengt mij op een aardige gedachte. Het Engelse woord poem (gedicht) is hiervan afgeleid. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat wij Gods creatie zijn, zijn liefdesgedicht. Onder welke omstandigheden mijn conceptie ook heeft plaatsgevonden, ik ben een liefdesbaby. Ook jij bent Gods lievelingskind omdat Hij jou heeft gewild. En in dit leven mag je gaan ontdekken wat Hij in jou gelegd heeft, wat Hij in zijn volmaakte liefde in jouw hart geschreven heeft. Jij bent zijn maaksel. En aan hoe Hij jou gemaakt heeft kun je aflezen wat zijn plan met jouw leven is. Zo eenvoudig is het.

Om Gods plan voor jouw leven te ontdekken, helpt het om jezelf de volgende vier vragen te stellen. Als je antwoord kunt geven op deze vragen ben je al een heel eind op weg om Gods plan met jouw leven te begrijpen.

1. Welk temperament heeft God jou gegeven?
Ten eerste mag je ontdekken welk temperament je van God hebt gekregen. Je moet je temperament niet verwarren met je karakter. Je karakter is gevormd tijdens jouw opvoeding, scholing en ten gevolge van positieve en negatieve ervaringen in je leven. Je karakter kan hierdoor misvormd zijn maar kan, God zij dank, ook opnieuw gevormd worden. Je temperament daarentegen kun je niet veranderen. Daar ben je mee geboren. Sommige mensen zijn extravert (openhartig) anderen zijn introvert (meer gesloten). Extraverte mensen kunnen bijvoorbeeld geweldige evangelisten zijn in Gods Koninkrijk. Door hun vrijmoedig optreden kan God krachtig werken. De meer introverte christenen moet je doorgaans niet vragen om op een sinaasappelkistje in de stad hun getuigenis te geven. Dat is voor hen een nachtmerrie. Zij zijn voor deze manier van evangeliseren niet geschapen. Daar moeten deze mensen dan ook niet voor gevraagd worden. Veel liever zal zo iemand in een één op één gesprek, in een veilige omgeving, getuigen van de liefde van God. Dat past beter bij deze persoon en zal een beter resultaat voortbrengen. Als je weet welk temperament God je heeft gegeven, zegt dit iets over de manier waarop God je zou kunnen inzetten om zijn plan met de wereld te realiseren.

2. Welke gaven en talenten heeft God jou gegeven?
Ten tweede mag je ontdekken waar je gaven en talenten liggen. Als je bent geschapen volgens Gods plan, ligt het voor de hand dat God jou een opdracht geeft die bij je past en waarvoor Hij je de nodige gaven en talenten heeft gegeven. Als dit waar is – en met mijn hele hart geloof ik dat -, dan kun je het ook omdraaien: als je weet waar je gaven en talenten liggen, kan dit je helpen Gods plan voor je leven te ontdekken. Iemand die niet muzikaal is, zou moeten weten dat God hem niet roept om aanbiddingsleider te worden. Als je weet welke gaven en talenten God je gegeven heeft, ontdek je hóe God je wil inzetten om zijn droom te realiseren. Tot zover voor vandaag. Volgende week pakken we het weer op!

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)