Vrede voor u allen die in Christus bent!
(1 Petrus 5:14b, WV)

Voordat Jezus naar de hemel zou opvaren, beloofde Hij zijn discipelen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (Johannes 14:27, NBV). Deze woorden zullen de discipelen wel verbaasd hebben. In hun ogen was het een ongelooflijke belofte: de vrede van Christus zou hún vrede worden! De discipelen hadden zich uitermate verbaasd over de vrede die ze bij Jezus hadden gezien in de afgelopen jaren. Hun Meester was nooit bang. Hij was altijd kalm en nooit in paniek. Geen mens, geen religieus systeem, geen duivel kon Hem van zijn vrede beroven. Deze vrede, de echte vrede van Christus zelf, zou hun deel worden. Ze konden het bijna niet geloven. Als je de vrede van Christus zelf wilt ontvangen, dan moet je weten wie je bent ‘in Christus’. Als je ‘in Christus’ bent, dan vorm je een onverbrekelijke eenheid met Jezus en krijg je deel aan zijn bovennatuurlijke vrede. Deze altijd aanwezige vrede zal je hart en je gedachten bewaken ‘in Christus Jezus’ (Filippenzen 4:7). Als je belangrijke beslissingen moet nemen, zal deze vrede je leiden. In Kolossenzen 3:15 (NBG) staat: ‘De vrede van Christus regere in uw harten.’ Het Griekse woord voor ‘regeren’ betekent letterlijk ‘als scheidsrechter optreden’. Wat doet een scheidsrechter? Hij bewaart de vrede. Hij zorgt ervoor dat de wedstrijd op een nette en ordelijke manier verloopt. God wil jou een innerlijke scheidsrechter geven die jou vrede geeft, zelfs wanneer alles chaotisch lijkt. Je ware identiteit – vrede met jezelf – kun je alleen ‘in Christus’ vinden. Je hoeft niet langer je identiteit te creëren (imago), je hoeft niet langer het zelf te maken (reputatie), je hoeft het niet langer zelf te doen. Je mag rusten in wat Jezus voor jou heeft gedaan!

Uit: Wie je bent in Christus