‘Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God’ (Efeziërs 5:2, WV).

Veel christenen zitten gevangen in het onrecht van hun verleden, waardoor ze in een slachtofferrol terecht zijn gekomen, terwijl verlossing en bevrijding binnen handbereik liggen. Zij menen recht te hebben zo te handelen, vanwege wat hen is aangedaan. Door deze houding (vanwege hun verleden) te rechtvaardigen, doen ze een groot deel van het wonder van het kruis teniet. Zij geloven in de leugen dat hun leven bepaald wordt door hun verleden.

De waarheid is echter dat de keuzes die ik maak mijn leven bepalen. De (al dan niet juiste) keuzes van gisteren bepalen vandaag de kwaliteit van mijn leven. Als ik geloof in wat Jezus voor mij heeft gedaan, wordt mijn leven niet langer bepaald door wat mij is aangedaan, maar door wat vóór mij is gedaan aan het kruis. De waarheid is namelijk dat Jezus slachtoffer werd in mijn plaats. Hij wil niet dat ik nog één minuut langer vasthoud aan mijn rol als slachtoffer, maar dat ik het wonder van het kruis in zijn geheel omarm, zodat zijn liefde mij zal genezen.

‘Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God’ (Efeziërs 5:2, WV).

Als een lam dat ter slachting wordt geleid liet Jezus zich vals beschuldigen en bespotten. Hij werd afgewezen, verworpen en tot bloedens toe mishandeld, uit liefde voor ons. Hij wil niets liever dan dat wij zijn offer aannemen. Dat is de keuze die wij moeten maken en die de kwaliteit van ons leven volledig zal veranderen. Jezus wil dat wij de doornenkroon van ons leven aan Hem gaan geven.

Door het wonder van het kruis kunnen we loskomen van de gevolgen van het verleden (de schuld, de schaamte en het slachtoffer zijn) verleden, onze herinneringen, onze pijn, onze woede, ons verdriet, onze afwijzing, onze minderwaardigheidsgevoelens, ons recht op vergelding, onze slachtofferrol.

Hoe kijken wij naar wat er gebeurde op die binnenplaats van het Pretorium? Zien wij dat de Romeinse soldaten namens jou en mij Jezus kroonden met de doornenkroon? Jezus is naar deze wereld gekomen om door ons gekroond te worden met de vloek van ons leven. De vloek van de pijnlijke gevolgen van de zonde in ons leven.

Zie hoe de Koning der  koningen zich voor ons neerbuigt en zegt: ‘Kom, alles is volbracht. Ik heb de strijd gestreden. Toen de soldaten met een riet op mijn hoofd sloegen en de doorns diep mijn schedelhuid binnendrongen, heb Ik alle gevolgen van de zonde in jullie leven op Mij genomen. Wees niet bang, maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven!’

Uit: Het wonder van het kruis