‘En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.’
(2 Korintiërs 13:22) 

Je kunt niet leven zonder liefde. Gods liefde is de belangrijkste bouwsteen van je bestaan. Gods liefde baant een weg waar menselijkerwijs geen weg meer is. Deze liefde hoef je niet uit je tenen te persen, ‘omdat Gods liefde in ons hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is’ (Romeinen 5:5).

Je mag je dagelijks voeden met deze bovennatuurlijke liefde van God door Gods Woord te lezen en je hart te openen. Het is Paulus die bad dat deze bovennatuurlijke liefde van God in ons overvloedig zal zijn (Filippenzen 1:9). Het Griekse woord voor overvloedig mogen we ook vertalen als ‘overmatig’, ‘overbodig’ of ‘overdadig’. Zo is Gods liefde voor jou. Overmatig betekent meer dan gewoon. Wat je je nauwelijks kunt voorstellen.

Ver buiten het alledaagse vallend. Zo buitengewoon is Gods liefde voor jou. Overbodig betekent: meer dan nodig. Een tikkeltje overdreven. Zo is God, Hij komt jou in zijn liefde tegemoet met rijke zegeningen. Overdadig betekent: meer dan je zelf zou vragen. Gods liefde voor jou is uitbundig, onstuimig en tomeloos.

Deze overmatige, overbodige en overdadige overvloed van Gods liefde geneest je hart en tilt je uit boven het niveau van je eigen behoeften, waardoor je in staat bent uit te reiken naar de behoeften van anderen. In elk opzicht is Gods liefde mooier, groter en indrukwekkender dan je ooit gedacht had. Probeer het je eens voor te stellen: zijn liefde is niet bedreigend, niet veroordelend, beschuldigt niet en wijst niet af. Het is de liefde die zichzelf opoffert voor de ander, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Laat Gods  overvloedige liefde je hart masseren en weer tot leven wekken. Je bent geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.

De hoogste vorm van liefde
Durf je hart weer op een kiertje open te zetten. Durf te geloven dat door vergeving te schenken je hart weer gezond zal worden. Als je besluit om de wondersleutel van vergeving toe te passen, ga je ervaren dat de emotionele blokkades in je hart langzaam afbrokkelen.

Maar Gods liefde vraagt om meer dan een kiertje. Zet je hart wijd open en vertrouw erop dat God je hart zal vullen met zijn helende liefde. Johannes belooft dat Gods volmaakte liefde geen ruimte laat voor angst (1 Johannes 4:18). Laat Gods liefde je hart vervullen zodat er geen ruimte meer zal zijn om  de herinnering aan iets slechts te bewaren. Vergeving schenken is de hoogste vorm van liefde. Je vergeeft omdat je liefhebt. Je hebt lief omdat je vergeeft.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert