‘Drink water uit je eigen bak (of ‘bekken’), stromend water uit je eigen put. (…) Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde (Spreuken 5:15-19).’

Seks is geluk voor twee. Het mag niet egoïstisch zijn. Er kan dus nooit sprake zijn van gedwongen seks. Een bevredigende seksuele relatie is niet gefundeerd op het principe van geven en nemen, maar op het principe van geven en ontvangen! Het Hebreeuwse woord voor liefde (ahavah) komt van de stam hav dat ‘geven’ betekent. Zonder geven is er geen liefde. Een man zal een vrouw dan ook niet ‘nemen’, maar zichzelf uit liefde aan haar geven.

Intimiteit moet gevoed en versterkt worden door (seksuele) handelingen van liefde en opofferingen, die gericht zijn op wat de ander fijn vindt en gelukkig maakt. Goede seks is de vrucht van wat je investeert in de ander! Leer op de ander gericht te zijn en de ander genot te geven, dat is het geheim van een door God rijk gezegende seksuele relatie.

Het vermogen om jezelf aan je geliefde te geven, is iets moois dat God in jou heeft gelegd. Maar zolang je niet verzoend bent met jezelf, kun je de ander moeilijk of geen liefde schenken. Alleen als je weet en ervaart dat je in Christus door God bent goedgekeurd en aanvaard, ben je in staat om God, jezelf (!) en je naaste écht lief te hebben. Alleen als je jezelf kunt liefhebben, kun je jezelf helemaal aan de ander geven. Jij bent dan Gods geschenk voor jouw geliefde.

Weet dat jouw zelfwaarde als man niet zit in wat je doet of wat je kunt, maar in de prijs die God in Christus voor jou betaald heeft. Weet dat jouw zelfwaarde als vrouw niet zit in hoe jij er uitziet, maar in het feit dat God jou in Christus gekocht en betaald heeft. Als je weet wie je bent in Christus, dan gaan je ogen – die de spiegel van je ziel vormen – stralen! Dát maakt je mooi, spannend, aantrekkelijk en op je allerbest!

Paulus beantwoordde vragen over seks binnen het huwelijk met de volgende woorden: ‘Laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden’ (1 Korintiërs 7:2-5).

Begrijp je wel hoe revolutionair deze woorden van Paulus waren? In de toenmalige wereld werd seks beschouwd als een privilege en het recht van de man, en niet meer dan een verplichting voor de vrouw (om haar lichaam daarvoor beschikbaar te stellen). Paulus doorbreekt deze onwaarheid en zegt onomwonden dat van de man verwacht wordt dat hij aan de seksuele verlangens van zijn vrouw tegemoet zal komen en dat van de vrouw verwacht wordt dat zij aan de seksuele verlangens van haar man tegemoet komt. Paulus zegt letterlijk: ‘Doe elkaar niet tekort!’

Seks is een cadeau van God! Koning Salomo riep elke man in poëtische bewoordingen op om zijn vrouw trouw te blijven en vreugde te scheppen in het hebben van seks met zijn geliefde: ‘Drink water uit je eigen bak (of ‘bekken’), stromend water uit je eigen put. (…) Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde (Spreuken 5:15-19).’ Andere vertalingen zeggen: ‘Laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen’ (NBG), ‘Ze laat je altijd van haar borsten drinken, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde’ (NBV).

Deze woorden uit de Bijbel vragen niet veel verbeeldingskracht. God wil dat we op en top genieten van seks zoals Hij het bedoeld heeft!

Uit: Wat seks met je doet