Seks is heilig, je hebt het niet met iedereen. Het Hebreeuwse woord voor ‘heilig’ is kadosh en betekent ‘apart gezet’. Je bewaart ‘het’ voor de meest bijzondere persoon in je leven, degene met wie je je leven wilt delen en aan wie je jezelf mag geven. Je zegt als het ware: ‘Ik heb jou uit duizenden anderen gekozen om mijn leven met jou te delen. Met niemand anders deel ik mijn lichaam, mijn emoties en mijn geestelijk leven, alleen met jou!’ De kracht van seks, zoals God het bedoeld heeft, ligt in de exclusiviteit ervan. God wil jou als een geschenk aan je geliefde geven. Eigenlijk ben je alleen klaar voor intiem lichamelijk contact met je geliefde als je op ieder terrein van het leven diep betrokken bent bij elkaar – en dat kan alleen binnen het huwelijk.

Echtbreuk vindt plaats als jij of je partner seks hebt met iemand anders. Seks is dan niet langer exclusief (heilig, in de zin van ‘alleen voor die ene’). In Efeziërs 5:3 zegt Paulus het duidelijk genoeg: ‘Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.’ Wanneer je seks hebt binnen de grenzen van de huwelijkse relatie, dan is seks zowel goed als heilig.

Waarom seks heilig is
Ten eerste leert de Bijbel dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest: ‘Of weet je niet, dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in jou is en die jij van God hebt ontvangen, en dat je niet van jezelf bent?’ (1 Korintiërs 6:19). De tempel is een heilige plek. Het is de plaats waar God woont, waar hemel en aarde samenkomen. Als je lichaam een tempel is, waar God wil wonen, is alles wat je met je lichaam doet voor God heilig. Gods Geest woont in jou. En Hij is geen God van regeltjes, maar van relatie. Hij is er niet om je op de regels te wijzen, maar om je te helpen. Je staat er niet alleen voor. Praat met God over je seksuele gevoelens. Geef je seksualiteit heel bewust aan Hem en daar waar je ontspoord bent, zal Hij je redden, vergeven en bevrijden.

In de tweede plaats lezen we in Genesis 1:28 dat God de man en de vrouw zegent om vruchtbaar te zijn en om zich te vermenigvuldigen. Gods zegen en opdracht maken dat seks zoals God het bedoeld heeft, geheiligd is door Hem. Jezus zegt in Matteüs: ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden’ (Matteüs 19:4-5, NBV). De Bijbelse uitdrukking ‘twee worden één’ wordt letterlijk zichtbaar als er een kindje wordt geboren. Door de lichamelijke eenheid van een man en een vrouw kan nieuw leven ontstaan, ook daarom is seks heilig.

Wil je hier meer over weten? Bestel dan het boek Wat seks met je doet’.