‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13). 

Mensen met geheimen gaan lichamelijk en emotioneel gebukt onder de last van hun verborgen zonden. De gevolgen van hun zonden drukken zo zwaar op hen dat zij bijna niet meer kunnen functioneren. Zwijgzaamheid over onze zonden brengt ons van alles, behalve zegen.

God zij dank houdt Hij teveel van ons om ons gebukt te laten gaan onder de last van onze zonde en komt er een dag waarop Hij onze verborgen zonden aan het licht brengt. Ook dat is genade! Als David een lied schrijft over de tijd dat hij zijn zonden voor God en mensen probeerde te verbergen, is zijn belangrijkste conclusie: ‘God wil waarheid in het verborgene’ (Psalm 51:8). Waarom? Omdat Hij niet wil dat wij langer te lijden hebben onder de verborgen zonden van ons leven. Want de gevolgen van een leven met geheimen zijn vernietigend. Deze week behandelen we de eerste vijf gevolgen.

 1. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, blijft leven in de macht van de leugen
  In de kern van elke zonde vind je een leugen. Adam en Eva zondigden niet door een van de tien geboden te overtreden, maar door de leugen van de slang te geloven. Daarom zei Jezus dat alleen de waarheid ons vrij kan maken. Als wij de geheimen van ons leven (lees: verborgen zonden) in het licht brengen, wordt de boze ontmaskerd, ontwapend en overwonnen.
 2. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed
  Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God hem zo graag wil geven. De Bijbel zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13). Jesaja zegt dat verborgen zonden een onvermijdelijke scheiding veroorzaken tussen God en mensen. Hij roept het volk Israël toe: ‘Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat Hij doof is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen’ (Jesaja 59:1-2, GN)! Als wij onze zonden verborgen houden, belemmert dit onze gebeden.
 3. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, leeft voortdurend met angst
  David probeerde zijn zonde angstvallig geheim te houden. Als het volk dit ter ore zou komen, zou dit het einde van zijn koningschap en het einde van zijn leven betekenen. Altijd ging hij gebukt onder de dagelijkse dreiging dat zijn geheim bekend zou worden. Voortdurend leefde hij met de angst dat zijn zonde aan het licht zou komen. Net als bij velen van ons vandaag, blijkt Davids angst voor mensen groter te zijn dan zijn ontzag voor de levende God. De Bijbel zegt dat angst voor mensen een valstrik voor ons is. Angst legt ons het zwijgen op waardoor we gevangen blijven in de leugen en de aanklacht van de boze. Angst is een slechte raadgever en put ons lichamelijk en psychisch uit, tot we er ziek van worden.
 4. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, wordt steeds geconfronteerd met schuldgevoelens
  Niemand van ons kan zeggen dat hij niet heeft gezondigd. En een ieder van ons weet hoe schuldgevoelens ons parten kunnen spelen. Maar het is niet God die ons aanklaagt. De Bijbel zegt dat de boze ons vierentwintig uur per dag aanklaagt voor de troon van God. Hij projecteert steevast schuldgevoelens op onze ziel (onze gedachten en onze gevoelens): ‘Ben je weer gestruikeld? Je hebt God pasgeleden ook al om vergeving gevraagd. Hij ziet je weer aankomen, hypocriete huichelaar! Je hebt willens en wetens gefaald. Je zit hartstikke fout! Denk maar niet dat je het recht hebt om God om vergeving te vragen. Laat eerst maar eens zien dat je echt hebt afgerekend met de zonde!’ Op deze wijze probeert de duivel ons ervan te weerhouden om onze zonde aan God te belijden en met Hem in het reine te komen.
 5. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, leeft onder het juk van schaamte.
  Schaamte is een pijnlijke emotie die wordt veroorzaakt door een gezond bewustzijn van schuld. In dit geval is schaamte terecht. Een leugenaar behoort zich te schamen. Met recht zullen schuldgevoel en schaamte dan verlossend werken. Het is een verlossende stap in de bekering. De duivel probeert ons echter onder een juk van schaamte te brengen. Gevoelens van schaamte vertroebelen het zicht op Gods troon van genade. De duivel weet dit. Hij overlaadt ons met schaamtegevoelens om ervoor te zorgen dat de vloek van stilzwijgen niet verbroken wordt. In veel gevallen is schaamte de laatste schakel waarmee we vastgebonden zitten aan de leugens van de boze. Als we het juk van schaamte durven te doorbreken, zal niets ons kunnen weerhouden om onze zonden in het licht te brengen en bevrijding te ervaren. Alleen geloof in de bevrijdende liefde van God en zijn beloften zal ons vrijmaken van elke verlammende schaamte.

Uit: Bevrijd van banden