Vrije seks creëert onreine banden

‘Als jij je er gewoon goed bij voelt kan het toch geen kwaad om je lichaam en liefde te delen met iemand die je liefhebt? Met jan en alleman het bed in duiken is natuurlijk een ander verhaal. Maar als je er klaar voor bent, je niks geforceerd doet en je er zelf achter staat, kan het je toch niet schaden?’

Dat klinkt mooi, maar de werkelijkheid is anders. Als je seks hebt zoals God het níet bedoeld heeft, heeft dat een onbetwistbare negatieve uitwerking. Veel mensen zijn ontgoocheld als ze ontdekken dat wisselende seksuele contacten geen echte bevrediging geven en dat ze zich steeds slechter over zichzelf en hun vele sekspartners zijn gaan voelen. De term ‘vrije seks’ is dan ook zeer misleidend. Door middel van condooms en anticonceptiemiddelen kun jij je weliswaar beschermen tegen SOA’s en zwangerschappen, maar je bent niet gevrijwaard van de emotionele en geestelijke impact die vrije seks op je heeft.

Wanneer Jezus in de Bijbel de emotionele band tussen man en vrouw binnen het huwelijk omschrijft zegt Hij het volgende: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden’ (Matteüs 19:5, NBV). Letterlijk betekent het Griekse werkwoord hiervoor ‘lijmen’, ‘verbinden’ of ‘vasthechten (aan)’.

Paulus gebruikt hetzelfde woord (‘hechten’) wanneer hij het heeft over het seksuele contact met een prostituee: ‘Weet u niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn’ (1 Korintiërs 6:16, NBG).

Of seks nu in of buiten het huwelijk plaatsvindt, het creëert altijd (zonder uitzondering) een emotionele band met de ander: ‘… en die twee zullen één worden.’ Als je seks met iemand hebt zoals God het niet bedoeld heeft, raak je niet alleen op een ongezonde en onreine wijze verbonden met die ander, maar kun je ook geestelijk verbonden worden met de onreinheid waar die persoon aan vastzit. De emotionele band wordt een open deur voor onreine geesten die mogelijk verbonden zijn met de persoon met wie jij seks hebt gehad. Boze geesten kunnen via deze onreine band jouw gedachten, gevoelens en wil (je ziel) – en zelfs je lichamelijk functioneren – ontwrichten en negatief beïnvloeden. Je leest hier meer over in mijn boek Bevrijd van banden, over verborgen dynamieken in onze relaties.

Op een van onze conferenties kwam een man van middelbare leeftijd met zijn vrouw naar voren. Hij vertrouwde me toe dat hij een prostituee had bezocht. Hij had zijn zonde inmiddels aan God en aan zijn vrouw beleden. Maar sinds deze ontmoeting had hij een brandende pijn in zijn geslachtsdelen. De dokter had de oorzaak niet kunnen vinden. Hij had geen geslachtsziekte opgelopen. De pijn was niet te verklaren. Toen ze het bijbelonderwijs hoorden over het ontstaan van onreine banden, besloten ze naar voren te gaan om voor hem te laten bidden. Na het opnieuw belijden van zijn zonde werd vergeving uitgesproken en werd de onreine band tussen de man en de prostituee in Jezus’ naam verbroken. Door de kracht van Gods Geest viel hij op de grond. De Heilige Geest vernietigde elke geestelijke verontreiniging met heilig vuur. Na een half uur stond de man met een stralend gezicht op: hij had Jezus gezien! En de brandende pijn was voor altijd helemaal weg! Wat was er gebeurd? Nadat de onreine zielsband met de prostituee was verbroken, konden onreine geesten niet langer zijn ziel en lichaam demonisch beïnvloeden. Hij was vrij en zonder pijn!

In hoofdstuk 5 uit ‘Wat seks met je doet’ staat beschreven hoe je los kunt komen van onreine banden in je leven en hoe je met God opnieuw kunt beginnen. 

Wil je hier meer over weten? Bestel dan het boek Wat seks met je doet’.