Zij heeft mijn voeten met geurige olie ingewreven. Daarom zeg Ik je: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet Ik omdat ze Mij veel liefde heeft laten zien. Wie weinig vergeven wordt, laat weinig liefde zien. (Lukas 7:46-47)

Van de Amerikaanse president Abraham Lincoln wordt gezegd: ‘Er was in zijn hart geen ruimte om de herinnering aan iets slechts te bewaren.’ Wat zou het mooi zijn als anderen dit ook van jou zeggen. Als je het moeilijk vindt om vergeving te schenken, zit je hart misschien nog steeds of deels op slot.

Koning Salomo zegt: ‘Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting’ (Spreuken 18:19). Volgens Salomo is het gemakkelijker om een sterke stad in te nemen, dan om toegang te krijgen tot het hart van iemand die emotioneel verwond is geraakt. Dat is begrijpelijk. Een verwond hart is op zijn hoede en trekt zich terug. Voordat je het in de gaten hebt gooi je je hart op slot. Je durft niemand meer binnen te laten. Hoewel Jezus de wondersleutel van vergeving in je hand heeft gelegd, durf je die nog niet te gebruiken. Je leeft in de illusie dat je veilig bent als je hart op slot is. Maar de prijs die je hiervoor betaalt is hoog. Want wat is een hart zonder liefde? Hoe lang kun je leven zonder liefde?

Op een dag nodigde een farizeeër Jezus uit om te komen eten. In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een zondig leven leidde. Toen zij hoorde dat Jezus bij de farizeeër uitgenodigd was ging ze naar Hem toe. Ze nam een duur flesje olie mee, ging bij Jezus’ voeten staan en begon te huilen. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en droogde ze vervolgens met haar haren; ze kuste ze en wreef ze in met de kostbare olie. Toen de farizeeër dit zag dacht hij bij zichzelf: ‘Die Jezus is geen profeet! Anders zou Hij wel weten dat zij een zondares is en had Hij haar wel weggestuurd.’ Jezus kende zijn gedachten en zei tegen hem: ‘Simon, Ik moet je iets vragen. Er waren eens twee mannen die bij een geldschieter in de schuld stonden. De ene was hem vijfhonderd zilverstukken schuldig, de andere vijftig. Omdat geen van tweeën de schuld kon terugbetalen, schold de man van wie ze het geld geleend hadden het hen kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde: ‘Ik denk de man aan wie hij de grootste schuld kwijtschold.’ ‘Dat heb je goed gezien,’ antwoordde Jezus.

Toen zei Hij tegen Simon: ‘Jij hebt Mij uitgenodigd in je huis, maar je hebt Me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zie je deze vrouw? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en droogde ze af met haar haren. Jij hebt Mij niet begroet met een kus, maar zij is sinds Ik hier ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Jij hebt mijn hoofd niet gezalfd met olie, maar zij heeft mijn voeten met geurige olie ingewreven. Daarom zeg Ik je: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet Ik omdat ze Mij veel liefde heeft laten zien. Wie weinig vergeven wordt, laat weinig liefde zien’ (Lucas 7).

Liefde is een graadmeter. De mate van Gods liefde in ons leven laat zien in hoeverre wij weten hoeveel ons vergeven is.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert