Niemand, die in God gelooft en op Hem vertrouwt,
zal in Hem teleurgesteld worden.
(Psalm 25:3 HB)

Als mensen (in het bijzonder christenen) jou hebben teleurgesteld zul je je vroeg of laat afvragen: ‘Waar doe ik het allemaal eigenlijk voor? Ik heb zo mijn best gedaan voor die persoon. Ik heb zo hard gewerkt voor de gemeente. Is dit nu mijn beloning, dat ik zo behandeld wordt?’

Herkenbaar, nietwaar? Zelfs op Jezus werden deze giftige pijlen afgevuurd. Dit blijkt uit de tweede profetie van Jesaja over het leven van Jezus. Jesaja profeteerde dat deze gedachten Jezus niet vreemd waren: ‘Tevergeefs heb Ik Mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt’ (Jesaja 49:4). De reus van teleurstelling zal Jezus vaak hebben toegefluisterd: ‘Jezus, waar doe je het voor? Uiteindelijk zullen ze je allemaal in de steek laten. Straks zul je zien dat het allemaal voor niets blijkt te zijn, dan sta je er helemaal alleen voor!’

Maar Jezus liet zich niet ontmoedigen. Hij wist dat God Hem bovenmate liefhad. Hij wist waarvoor God Hem geroepen had en dat God Hem zou helpen zijn bestemming te bereiken. Dit gaf Hem de kracht om de juiste keuze te maken om door te gaan, ondanks alle teleurstellingen.

Oorzaak van teleurstelling
De meeste teleurstellingen komen voort uit het feit dat wij ons werk meer voor mensen hebben gedaan dan uit liefde voor God. We hebben onze verwachtingen verkeerd gesteld. Wij verwachten onze beloning van mensen en hebben ons daardoor op een verkeerde manier afhankelijk gemaakt van hen. De Bijbel zegt: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, als was het voor de Heer en niet voor mensen; besef dat de Heer u zal belonen en dat u van Hem het erfdeel zult ontvangen. Want de Meester die u dient is Christus.’ (Kolossenzen 3:23-24)

Doe jij je werk om liefde van mensen te ontvangen, of dien je mensen (binnen en buiten de gemeente) uit liefde voor God? Dat is een wezenlijk verschil. Ik beken dat ik vaak teleurgesteld ben geweest, omdat ik teveel voor mensen heb gedaan in plaats van voor God. Ik wist me nog niet echt geliefd door mijn Vader in de hemel en zocht mijn identiteit in hard werken, waardoor ik vaak teleurgesteld ben geworden en de moed me bijna in de schoenen is gezonken.

Teleurgesteld in God
Het gebeurt nogal eens dat mensen zeggen dat ze in God teleurgesteld zijn. Het is zo tegenstrijdig met wat God in zijn Woord zegt: ‘Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt, zal in Hem teleurgesteld worden.’ Ik heb ontdekt dat ze eigenlijk niet teleurgesteld zijn in God, maar in het beeld dat ze zelf van God gemaakt hebben. In de Bijbel staat: ‘Allen die beelden aanbidden, zullen worden teleurgesteld en zich diep schamen.’

In moeilijke tijden geven mensen God een kans om een rol te spelen in het script dat zij zelf geschreven hebben. Dan aanbidden zij een god die zij zelf geschapen hebben. Dat is vragen om teleurstellingen. Iedere door mij zelf gecreëerde ‘god’ zal mij uiteindelijk teleurstellen. Daarom is het van groot belang dat ik de rollen omdraai en God ga vertrouwen door Hem te vragen de regisseur van mijn leven te worden. Ook al begrijp ik zijn wegen niet altijd.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…