De parallel die je ziet tussen de geschiedenis van Jakob en Ezau en de gelijkenis van de verloren zoon zal ook de farizeeën en de schriftgeleerden niet zijn ontgaan. Zij zullen Jezus’ bedoeling doorzien hebben toen ze zichzelf gespiegeld zagen in de oudste zoon. Hebben zij ook de boodschap begrepen dat Ezau zijn jongere broer wél met open armen welkom heette?

Dat brengt me vanzelf bij de vraag of ík het wel zo goed heb begrepen. Want de oudste zoon, dat ben ik ook. Jezus nodigt mij, als oudste zoon, uit om als de Vader te zijn. Hij vraagt aan mij om elke jongste zoon en dochter met open armen te ontvangen, zodat ze in mij de glimlach van de Vader ontwaren. Jezus roept jou en mij op om Gods ja-gezicht te weerspiegelen en Gods ja de wereld in te dragen. Om het Lech acharai! opnieuw te laten klinken: Ja, God houdt van jou! Ja, God gelooft in jou! En ja, God hoopt op jou! Of je Hem nu zoekt of van Hem wegloopt en helemaal niets van Hem wilt weten: Hij zal altijd van je houden. Hij houdt van je zoals je bent. En Hij houdt van je zoals je wordt. Je kunt zijn liefde niet verdienen en je kunt zijn liefde niet verspelen. Als je het goed doet, houdt Hij niet méér van je. En als je het verprutst, houdt Hij niet minder van je. God kan onmogelijk meer of minder van jou houden, omdat Hij je liefheeft met volmaakte liefde.

De apostel Paulus roept jou en mij op om het voorbeeld van de Vader en de Zoon te volgen: Lech acharai! ‘Volg het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God’ (Efeze 5:1-2, NBV). De New King James vertaling zegt: ‘Walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.’ Want wie in het huis van de Liefde is thuisgekomen (live in love), zal in de voetsporen van Jezus treden (walk in love) en mag de onvoorwaardelijke liefde van de Vader zichtbaar maken. Het is Johannes, de discipel van wie Jezus bijzonder veel hield, die jou en mij voorhoudt: ‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zo wandelen als Hij gewandeld heeft’ (1 Johannes 2:6). De apostel van de liefde – zoals Johannes ook wel wordt genoemd – spreekt hier niet over de wonderen die Jezus heeft gedaan. Hij vraagt ons eenvoudigweg de open armen theologie van Jezus te omarmen en Gods glimlach in deze wereld te zijn.

If you keep my commands, you’ll remain intimately at home in my love. That’s what I’ve done – kept my Father’s commands and made myself at home in his love.
Jezus in Johannes 15:10 (THE MESSAGE)

Uit: Live in Love