Jezelf liefhebben is een opdracht van God. Als Jezus in Mattheüs 22:39 zegt dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf, wordt in dit bijbelvers nu het Griekse werkwoord agapaō gebruikt. Dit werkwoord wordt opnieuw gebruikt voor de wijze waarop God ons liefheeft: zonder voorwaarden. Hij zegt niet: ‘Wanneer jij je leven verbetert, zal Ik van je houden.’ Je hoeft God niet eerst van alles te beloven, voordat je zijn liefde kunt ervaren. God stelt geen voorwaarden aan zijn liefde voor jou. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op emotie. Hij houdt niet van jou omdat jij Hem een goed gevoel geeft. Hij houdt van jou omdat Híj liefde is. Hij vindt het belangrijk dat jij je naaste onvoorwaardelijk liefhebt (agapaō) zoals Hij jou onvoorwaardelijk liefheeft (agapaō). En Hij wil dat jij jezelf onvoorwaardelijk liefhebt (agapaō) zoals Hij onvoorwaardelijk van jou houdt (agapaō). Het laatste gaat vooraf aan het eerste: je kunt pas je naaste met Gods liefde liefhebben als je Gods liefde voor jezelf hebt ontvangen. Liefhebben betekent de ander aanvaarden zoals hij is. Jezelf liefhebben is jezelf aanvaarden zoals je bent: ‘Ik aanvaard de persoon te zijn die ik ben, met de eigenschappen die ik heb en met de beperkingen die ik heb.’

Wees liefdevol voor jezelf …

  • door Gods liefde in jou tot bloei te laten komen.
  • door goed voor jezelf te zorgen, ook voor je lichaam.
  • door tijd te nemen voor jezelf zonder je schuldig te voelen. door jezelf te vergeven voor de misstappen in je leven. door niet over je grenzen heen te gaan.
  • door jezelf niet te verliezen in relaties.
  • door Gods liefdevolle gedachten over jou te koesteren

De beste test om te zien of je van jezelf kunt houden is jezelf de vraag stellen in hoeverre je met vreugde van het leven kunt genieten. Kun jij genieten van wie je bent en hoe God je heeft gemaakt? De apostel Paulus was vroeger een farizeeër. Genieten stond niet echt in zijn woordenboek. Hij wist hoe de farizeeën hun best deden om te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kon houden, om uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard te worden (rechtvaardig te zijn). Maar volgens Lukas waren zij diep in hun hart geldzuchtig.  Jezus zei tot hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart’ (Lukas 16:15, NBV). Paulus heeft echter de overweldigende rijkdom van genade ontdekt, dat ‘niemand meer zijn best hoeft te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig’ (Romeinen 10:4, HB). De christenen in Galatië waarschuwde hij: ‘Als u probeert door God als een recht vaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld’ (Galaten 5:4, NBV). God wil dat je stopt met je oude identiteit op te poetsen en gaat genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus!

Het Hebreeuwse woord voor ‘genieten’ is een intensieve werkwoordsvorm van het woord ‘zien’. Genieten is inzien dat God alles heeft geschapen – inclusief jezelf – om van te genieten. Koning Salomo zegt: ‘Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde [simchah] is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven’ (Prediker 8:15, NBV). Het Hebreeuwse woord voor ‘vreugde’ is simchah en betekent ‘vrolijk genieten’. Het verlangen om vrolijk te genieten heeft God in jou gelegd en mag je niet onderdrukken. Daarom schrijft Salomo je voor: ‘Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven’ (Prediker 9:7-9a, NBV). Snap je nu waarom er meer dan tienduizend smaakpapillen in je tong zitten? Jij bent geschapen om te genieten van alles wat God je geeft.

Ieder kind van God heeft de bijbelse opdracht om een eersteklas levensgenieter te zijn! Volgens de Westminster Catechismus ‘is het hoogste doel van de mens God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten’. God wordt het meest geëerd als je vrolijk van Hem geniet, van hoe Hij je heeft gemaakt en van alles wat Hij je geeft. Ik vind het jammer dat sommige christenen het ‘vrolijk genieten’ hebben verleerd. Misschien kunnen ze moeilijk genieten omdat ze het goede nieuws nog niet hebben gehoord dat God van hen geniet als Hij naar hen kijkt! God wil dat jij het leven dat Hij je gegeven heeft volop geniet. Gods onvoorwaardelijke liefde en zijn buitensporige genade doen je het leven als een groot geschenk omarmen. In Christus is het pas echt vrolijk genieten geblazen. Geniet van hoe God je ziet. Geniet van waar je mee bezig bent. En geniet van de mensen om je heen die ook nog niet ‘af ’ zijn.

Een van onze jongens had in zijn tienerjaren op de bewasemde badkamerspiegel met zijn vinger een hart getekend en de naam geschreven van het meisje waar hij verliefd op was. Daarna had hij het snel uitgewist. Hij wilde niet dat wij het zouden zien. De volgende dag stond ik na het douchen voor de spiegel en zag ik onuitwisbaar een hart met een naam erin geschreven. Het bracht een glimlach op mijn gezicht en herinnerde me eraan dat mijn naam in Gods beide handpalmen is gegraveerd. God zegt tegen jou en mij: ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’ (Jesaja 49:15-16a). Misschien moet je de laatste zin eens op je badkamerspiegel schrijven. Elke keer als je naar je spiegelbeeld kijkt, word je eraan herinnerd hoe God naar je kijkt en met je omgaat.

Uit: Live in love