God ís liefde. Dat heeft Hij bewezen door zijn Zoon te zenden naar deze aarde. Dat is gevende, opofferende liefde in de meest zuivere zin. Die liefde kunnen we alleen maar aannemen met open handen en harten. Het Hebreeuwse woord voor liefde אהבה ahabah is verwant aan het Hebreeuwse הב hav dat ‘geven’ betekent. Met andere woorden: de basis van liefhebben is geven.

Het gaat in eerste instantie niet om liefde te ontvangen, maar om liefde te geven. Liefde overkomt je niet, liefde ontstaat als je het geeft. Liefde is niet in de eerste plaats een emotie, maar een actie. Liefde is geven en geven is liefde. In het koninkrijk van God gaat het altijd om geven, nooit om nemen. Gevende liefde zoekt het welzijn van de ander. Gezonde door God gegeven relaties, zijn gebaseerd op de koninklijke wet van Gods liefde: ‘Als u de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed’ (Jakobus 2:8). In al onze relaties mogen we ons door deze koninklijke wet laten inspireren.

God ís liefde. Gods liefde maakt niet blind, maar opent onze ogen om in alle fijngevoeligheid de bediening van Jezus Christus voort te zetten. Daarom bad Paulus het volgende gebed: ‘En dit bid ik, dat uw liefde [van God] nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt’ (Filippenzen 1:9-10, NBG). Dit is Paulus ten voeten uit. Hij bidt niet dat Gods liefde in ons overvloedig mag zijn. Nee, Paulus gebruikt de alles overtreffende trap. Hij bidt dat Gods liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn. Het kan niet op! Volgens het woordenboek mag je het Griekse woord voor overvloedig ook vertalen met ‘overmatig’, ‘overbodig’ of ‘overdadig’. Zo is Gods liefde voor ons. Overmatig betekent meer dan gewoon. Wat je je nauwelijks voor kunt stellen. Ver buiten het alledaagse vallend. Zo buitengewoon is Gods liefde voor ons! Overbodig betekent meer dan nodig. Een tikkeltje overdreven. Zo is God. Hij komt ons in zijn liefde tegemoet met rijke zegeningen, zegt Psalm 21:4. Overdadig betekent meer dan wenselijk. In zeer grote mate. Gods liefde voor ons is uitbundig, onstuimig en tomeloos. Deze overmatige, overbodige en overdadige overvloed van Gods liefde tilt ons boven het niveau van onze eigen behoeften uit, waardoor we in staat zijn om uit te reiken naar de behoeften van anderen.

Als Paulus schrijft dat ‘de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest’ (Romeinen 5:5), dan mogen we dit ook vertalen als: ‘Gods liefde heeft ons hart overstroomd.’ We ontvangen zoveel liefde dat we rijkelijk kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen.

Uit: God is liefde punt!