Als ik op foto’s zie hoe onze aarde er vanuit het heelal uitziet, schieten woorden tekort om haar schoonheid te beschrijven. God heeft zonder twijfel ‘de aarde gemaakt met zijn kracht, de wereld gegrondvest met zijn wijsheid en de hemel gespannen met zijn inzicht’ (Jeremia 10:12). Beseffen we wel hoe bijzonder onze kleine blauwe planeet is?

God heeft de aarde een veilige plek in het heelal gegeven: in het melkwegstelsel. Ons sterrenstelsel telt naar schatting vijfhonderd miljard sterren. Als je in een heldere nacht naar de sterrenhemel kijkt, dan zie je hoogstens 2.500 sterren. Het aantal sterren in het waarneembare heelal is ongeveer honderd keer zo groot als het aantal zandkorrels op aarde. Voor elke zandkorrel op onze planeet stralen er honderd zonnen ergens in de kosmos. Ook al hebben we de beste telescopen van de wereld, we kijken volgens professor Dijkgraaf nog steeds door een rietje naar een wonderlijk onmeetbaar heelal. Astronomen schatten het aantal sterrenstelsels in het heelal op 165 miljard. Als je al deze sterrenstelsels over alle mensen op aarde zou verdelen, dan zou eenieder van ons zo’n 23 sterrenstelsels tot zijn beschikking krijgen.

Net als Jesaja kijk ik graag naar de sterren aan de hemel. Vol verwondering schrijft hij: ‘Kijk maar eens omhoog. Wie heeft al die sterren gemaakt? God zelf! Hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept ze één voor één bij hun naam. Er ontbreekt niet één ster’ (Jesaja 40:26, BGT). Weet je hoeveel tijd het kost om de 500 miljard sterren in onze Melkweg te tellen? Als we non-stop één ster per seconde zouden tellen, dan houdt dit ons bijna een miljoen jaar bezig. Jesaja zegt dat God niet alleen weet hoeveel het er zijn, Hij heeft ze zelfs één voor één een naam gegeven.

Koning David heeft een prachtige psalm geschreven waarin hij Gods grootheid bezingt: ‘Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Elke volgende dag spreekt daarover. Elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. Er is geen stem te horen. Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde. De hele wereld hoort ervan. God heeft aan de hemel voor de zon een tent neergezet. De zon komt stralend naar buiten, stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt, en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd’ (Psalm 19:2-6, BB). Laten we God – onze Schepper en Vader – danken voor zijn grootheid en zijn liefde die elke dag weer nieuw is.

Uit: De Muizenval, Gods invasie in de wereld