Jezus is de Goede Herder. Is er ooit een herder geweest als Hij? Ook Hij is ons voorgegaan. Op Golgotha, zijn dal van diepe duisternis, heeft Jezus het opgenomen tegen alle vijanden die zijn kudde bedreigden: de zonde, de duivel, de dood en de hel. De Goede Herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Door zijn sterven en opstanding heeft Hij de duivel glansrijk ontmaskerd, ontwapend en overwonnen: ‘Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis’ (Kolossenzen 2:15, GN). Jezus neemt jou mee in zijn overwinning en plaatst jou op hoger gelegen overwinningsgrond. De Bijbel noemt dit in Christus zegevieren: ‘Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren’ (2 Korinthe 2:14, NBG). Zegevieren betekent niet dat jij voor de overwinning moet strijden, maar dat je gaat vieren dat de overwinning al is behaald. Het gaat niet langer om wat jij moet doen, maar om wat Jezus voor jou heeft gedaan.

Uit: De Goede Herder