De schrijvers van het Oude Testament nemen ons mee in Gods liefde voor mensen die telkens weer falen, moorden en bedriegen, Hem negeren en zelfs verlaten. Telkens weer zien we hoe geduldig God is en hoe onze relatie met Hem afhankelijk is van Hem en door Hem gedragen wordt. De God die ons onvoorwaardelijk liefheeft, blijft trouw aan zichzelf en aan zijn plan. Gods trouwe chèsèd-liefde is de rode draad in de Bijbel. Het is het eerlijke verhaal van mensen die telkens weer ten val komen en van een onveranderlijke God die liefheeft en trouw blijft. Het is een episch verhaal dat ons uiteindelijk naar de komst van de beloofde Messias leidt. Gods chèsèd-liefde is groter dan zijn boosheid of verdriet en het is dé rode draad die de verschillende bijbelboeken en verhalen met elkaar verweeft. Als we de verhaallijn eenmaal doorhebben, kunnen we de Bijbel op elk moment oppakken, omdat we precies weten waar we in Gods verhaal zijn en waar het over gaat. Door ons te focussen op Gods chèsèd-liefde kunnen we erop vertrouwen dat God ook zo met ons omgaat.

Uit: God is liefde punt!