“3. Ik heb Gods grootheid gezien (Martin Koornstra)”. Gepubliceerd: 2016.