Vrij Zijn Weekend – juni 2016
‘God is zó God’ (MP3)

God is zo allesomvattend en allesbegrijpend, onmeetbaar en onverklaarbaar dat we vol ontzag uitroepen: ‘God is zó God!’ God doet alles op zijn manier. Zijn grootheid wordt gezien in Jezus Christus én zijn gemeente. Jezus heeft gezegd dat Hij ons zal laten delen in de grootheid die God Hem gegeven heeft (Johannes 17:22). We zijn niet geschapen om te leven op een postzegel. God stelt ons in de ruimte om zijn grootheid te verkondigen en zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen.

  1. God is zó God (Wilkin van de Kamp)
  2. De grootheid van het kruis (Willem J. Ouweneel)
  3. Ik heb Gods grootheid gezien (Martin Koornstra)
  4. Jij mag delen in zijn grootheid (Jan Pool)
  5. Als God zo groot is, hoe kan het dan dat… (Willem J. Ouweneel)
  6. Jij mag grote werken voor God doen (Jan Pool)
  7. De grootste ontdekking (Wilkin van de Kamp)

Sprekers: Wilkin van de Kamp, Jan Pool, Willem J. Ouweneel en Martin Koornstra