Kwetsbaarheid is Kracht!

Als we de muren rondom ons hart willen neerhalen, dan is het belangrijk dat we ervoor kiezen ons kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaarheid is kracht. Paulus zei: ‘Jezus heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome’ (2 Korintiërs 12:9)

Roemen in onze zwakheid
Net als Paulus mogen we leren roemen in onze zwakheid. Dit is geen valse nederigheid of bescheidenheid, maar een bewustwording van onze eigen onbekwaamheid en ons onvermogen. Roemen betekent God danken. Paulus zegt dat we God moeten danken voor alles wat we niet uit onszelf kunnen. Door dit hardop te belijden danken we God dat Hij zijn kracht in ons zal openbaren.

Ons gebed mag bijvoorbeeld zijn: ‘Heer, ik dank U dat ik het zelf niet red. Ik dank U dat ik met geen mogelijkheid de zonde kan overwinnen. Ik ben volkomen machteloos. Ik verheug me in mijn onbekwaamheid. En ik verblijd mij over mijn machteloosheid. Alleen U bent bekwaam! In U ben ik meer dan een overwinnaar. In U vermag ik alle dingen, omdat U mij kracht geeft en mijn leven leidt. Amen!’

Hij is het die in ons overwint
Overwinning heeft niets met onszelf te maken maar met Jezus die in ons woont! Hij is het die in ons overwint. Hij is het die ons helpt om lief te hebben. Hij is het die ons helpt te vergeven. Hij is het die ons kracht geeft te stoppen met slechte gewoonten. Hij is het die geworsteld heeft tegen de zonde en heeft overwonnen. Zolang we leven in intimiteit met Jezus heeft zonde geen macht over ons. Wat een ontspanning geeft dit! Maar zo gauw we onze intimiteit met Hem verliezen, verliezen we alles en leven we als een vogelvrij verklaarde en heeft de zonde ons zó weer te pakken!

Uit: Geboren om vrij te zijn (Handboek voor bevrijdingspastoraat)

Van 20-21 januari houden we een bevrijdingsconferentie in Alkmaar. Het is een fijne en veilige plaats om je muren neer te halen en je kwetsbaar op te stellen. Je kunt je nog aanmelden.