Alles wat je aandacht geeft groeit

Want wie veracht de dag van de kleine dingen?
Zacharia 4:10

Een kleine groep Joden was uit de Babylonische gevangenschap teruggekeerd naar Jeruzalem om de verwoeste tempel te herbouwen. Zij begonnen vol goede moed aan het leggen van het fundament maar werden ontmoedigd door tegenstand van de vijand, waardoor het werk al snel stil kwam te liggen. De bouw van het nieuwe begon zo klein, daaruit kon toch geen grootse tempel voortkomen? God keurt deze pessimistische houding af. De profeet Zacharia krijgt opdracht hen aan te moedigen en roept: ‘Veracht de dag van de kleine dingen niet!’

Als God je roept om in zijn Koninkrijk te werken, belooft Hij in alle dingen te voorzien. Iemand zei ooit tegen mij: ‘God plant nooit een boom, maar altijd een zaadje!’ Met andere woorden: alle dingen beginnen klein. Daarom is alle begin ook moeilijk. Maar alles wat je aandacht geeft groeit. Het groeit door te volharden. Er komen mensen die je zullen ontmoedigen, waardoor je – als je niet oppast – op het punt komt dat je denkt: waar begin ik aan? Het stelt niets voor! God kijkt anders. Hij ziet wat mensen niet zien. Hij ziet wat jij nog niet ziet. Hij ziet hoe het gaat worden. Onthoud dat alle grote bedieningen ooit klein zijn begonnen: met een verlangen, een idee, een woord dat God in iemand geplant heeft. God die een goed werk in jou begint, zal dat ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6). Hij zorgt niet alleen voor een zaadje, maar ook voor de finishing touch. Daar kun je zeker van zijn. Onder de juiste omstandigheden zal het zaadje dat God in je geplant heeft uitgroeien tot een prachtige boom die heerlijke vruchten voortbrengt. Vruchten waar je zelf van mag genieten, maar die vooral bestemd zijn om van uit te delen aan anderen om tot zegen te zijn. Droom groot, maar begin klein!

Uit: Begin je dag met God (dagboek)