Als God bestaat, waarom…?

Het verhaal gaat dat een man bij de kapper komt om zijn haar te laten knippen. Tijdens de behandeling raken ze in gesprek. Onverwacht komt het onderwerp bij het bestaan van God terecht. ‘Ik geloof niet dat God bestaat,’ zegt de kapper. ‘Waarom niet?’ vraagt de klant. ‘Kijk maar naar alles wat er in de wereld gebeurt,’ zegt de kapper. ‘Als God echt bestaat, waarom gebeuren er dan zoveel ongelukken en rampen? Waarom lijden er dan zoveel mensen? Waarom worden er dan zoveel kinderen misbruikt? Nee, als God zou bestaan, dan zou er niet zoveel pijn en lijden zijn in de wereld. Ik kan niet geloven dat er een liefdevolle God bestaat die toestaat dat al deze dingen gebeuren.’

De man denkt na. Hij wil iets terugzeggen, maar weet de juiste woorden niet te vinden. Als hij de kapper heeft betaald en de zaak uitloopt, ziet hij op straat een onverzorgde man met lang haar en een enorme baard bedelen om wat geld. Dat brengt hem op een idee. Hij stelt de bedelaar voor om zich op zijn kosten door de kapper te laten knippen. De bedelaar stemt toe en samen lopen ze de kapperszaak binnen. De klant spreekt de kapper aan en zegt: ‘Weet je wat? Kappers bestaan niet!’ De kapper begint te lachen. ‘Hoezo niet? Kijk naar mij: ik besta!’ ‘Nee,’ zegt de klant, ‘kappers bestaan niet. Want als ze bestonden zouden er geen mensen met lang haar en onverzorgde baarden rondlopen.’ ‘Onzin!’ zegt de kapper. ‘Kappers bestaan wel. Alleen: de mensen met dat lange haar komen niet naar ons toe om geholpen te worden!’

‘Juist,’ zegt de man, ‘zo is het nu ook met God. Hij bestaat wel, maar de mensen gaan niet naar Hem toe. Dat is waarom er zoveel pijn en ellende is in deze wereld!’

Uit: Waarom grijpt God niet in?