Als Jezus terugkomt

In de tussentijd worden niet alle problemen opgelost. Niet elke onrechtvaardigheid wordt aan de kaak gesteld. Niet elke misdadiger wordt veroordeeld. Niet alle seksslavinnen worden bevrijd. Niet alle vluchtelingen vinden een thuis. Niet alle vragen worden beantwoord. En niet alle zieken worden genezen. Er is geen enkele kerk of bediening aan te wijzen waar altijd alle aanwezige zieken worden genezen.

Iedere volgeling van Jezus die de opdracht van Jezus om de zieken te genezen serieus neemt worstelt met dit gegeven. Jaren geleden vond ik in Hebreeën 2 antwoord op de vraag waarom niet iedereen waarvoor wij bidden geneest: ‘Alle dingen [dus ook alle ziekten] heeft God onder de voeten van Jezus onderworpen. Want bij dit: alle dingen Hem onderworpen, heeft God niets uitgezonderd, dat Jezus niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat Hem alle dingen [dus ook alle ziekten] onderworpen zijn; maar wij zien Jezus!’ (Hebreeën 2:8-9, NBG).

Deze woorden schilderen het spanningsveld dat we in deze tussentijd ervaren. Door Jezus’ overwinning over zonde, ziekte en dood zijn ‘alle dingen’ in principe nu al aan Hem onderworpen. Toch zien we in de tussentijd nog niet dat ‘alle dingen’ aan een volkomen herstel onderworpen zijn. Pas als Jezus terugkomt zal het herstel van ‘alle dingen’ plaatsvinden.

Uit: Waarom grijpt God niet in?