Altijd verbonden met de Wijnstok

Altijd afhankelijk van de Landman

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.
(Johannes 15:5, NBV)

Als je Jezus kent en Hem liefhebt als de ware wijnstok, dan ben je een rank die met de wijnstok verbonden is. Jezus roept je op om aan Hem vast te blijven zitten. Want je bent bestemd om veel vrucht te dragen.

Jezus is de wijnstok. De wijnstok haalt de nodige voedingsstoffen uit de grond en geeft die door aan de ranken zodat ze groeien en vrucht dragen. Vijf keer zegt Jezus tegen zijn discipelen dat ze in Hem moeten blijven. Want de ranken hebben geen leven in zichzelf en kunnen geen vrucht dragen uit zichzelf.

God is de landman. Hij onderhoudt de ranken die aan de wijnstok groeien. Er zijn ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. De ranken die geen vrucht dragen, neemt Hij weg en zullen verdorren. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij bij opdat ze meer vrucht zullen dragen. Snoeien doet groeien en bloeien. Dat kan pijnlijk zijn. Je houdt het alleen vol als je aan de wijnstok – ‘in Christus’ – verbonden blijft. Snoeien is noodzakelijk. Als een rank te veel bladeren maakt, dan krijgen de vruchten die ontspruiten te weinig zonlicht en is er te weinig energie om mooie vruchten voort te brengen.

We proberen vaak uit onszelf vrucht te dragen. We doen ons best om vriendelijk, liefdevol en zachtmoedig te zijn. Maar de vrucht van de Geest is niet iets wat jij zelf doet of verandert. Als je ‘in Christus’ en in zijn onderwijs blijft en wandelt in zijn wil, ga je vanzelf blijvende vruchten voortbrengen waardoor God geëerd wordt. Jezus zei: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen’ (Johannes 15:8, NBV). De vrucht van de Geest bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). Blijf in Hem!

Uit: Wie je bent in Christus