Bij welke bediening hoor jij?

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Efeziërs 4:29

Als je iets negatiefs hoort over iemand dan kun je het doorvertellen of voor je houden. Doorvertellen is slecht omdat je dan deelneemt aan het roddelcircuit. Maar het voor je houden is ook niet de juiste optie. Waarom? Omdat het horen van roddel je respect en je liefde voor die ander beschadigt! En dat kun je niet zomaar toestaan. Je moet bij voorbaat iemands verdediger zijn en niet diens aanklager.

Jezus zegt dat de duivel de vader is van de leugen. Daarmee is de duivel ook de vader van alle roddel. De bediening van de duivel bestaat grotendeels uit kwaadspreken, lasteren en aanklagen. Satan verschijnt voor God om jou onophoudelijk aan te klagen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe de vorst van de duisternis zich ‘zomaar’ voor de troon van God kan vertonen? Zou het kunnen zijn dat hij meelift op de roddels en laster van Gods kinderen en zo voor de troon van God kan verschijnen?

Hoe anders is de bediening van Jezus. Niemand sprak woorden zoals Hij. Jezus was en is de grootste bemoediger aller tijden. Jezus zei van zichzelf dat Hij woorden ‘van geest en leven’ sprak. Dagelijks pleit Jezus voor ons bij de Vader in de hemel. Bij welke bediening sluit jij je aan?

Uit: Woorden hebben kracht