Blijf in Zijn liefde en leef eruit!

Soms lees je een bekende Bijbeltekst en ontdek je pas na jaren wat deze woorden je werkelijk te zeggen hebben. Dat overkwam mij met Johannes 15:9 waar Jezus zegt: ‘Blijf in mijn liefde!’ Jezus zegt dat wij in zijn liefde blijven als wij het gebod van de liefde – dat wij elkaar liefhebben zoals Hij ons liefgehad heeft – bewaren. Het grootste deel van mijn leven heb ik mijn best gedaan om Jezus en de mensen om mij heen lief te hebben met alles wat ik in mij had. Maar telkens kwam ik tot de conclusie dat me dit lang niet altijd lukte. Ik ging struikelend achter Jezus aan. Hoe ik ook mijn best deed, het lukte mij niet

altijd om mensen lief te hebben zoals Jezus liefheeft. Op de momenten dat ik hierin faalde voelde ik me een mislukkeling en was de liefde voor God, mijn naaste en mijzelf ver te zoeken. Totdat de werkelijke betekenis van Jezus’ woorden tot mij doordrong. Juist op het moment dat ik tekortschiet, ik faal, ik mijzelf veroordeel en Hem niet onder ogen durf te komen zegt Jezus tegen mij: ‘Blijf in míjn liefde!’ Daarmee zegt Hij niet dat jij nog beter je best moet doen om Hem lief te hebben, maar dat jij je eenvoudigweg overgeeft en vasthoudt aan de waarheid dat Hij van jou houdt en dat Hij in je gelooft, wat er ook gebeurt. Zijn liefde voor jou wordt niet meer of minder door wat je wel of niet doet. Zijn hart gaat altijd naar jou uit. Hij zegt dat Hij je liefheeft, zoals de Vader Hem liefheeft.

In zijn liefde voor jou vind je leven. Loop daar niet uit weg. Leef eruit. Blijf in zíjn liefde, dat is wat Hij wil.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)