Bovennatuurlijke liefde

De liefde van God is van een totaal andere categorie dan de liefde van mensen. Ook al heeft de mens zijn oorsprong in God, mensenliefde is menselijk en daardoor onvolmaakt. Liefde van mensen is gebaseerd op goede wil en goede bedoelingen, maar schiet te kort en is niet vrij van eigenbelang. Liefde van mensen is helaas onberekenbaar en onvoorspelbaar, grillig en wispelturig, broos en kwetsbaar, feilbaar en onbetrouwbaar. Ieder mens komt op een dag tot de ontdekking dat menselijke liefde beperkingen heeft.

Gods liefde is totaal anders. In elk opzicht is Gods liefde mooier, groter en indrukwekkender dan we denken. Weten dat God van je houdt betekent nog niet dat je zijn liefde hebt leren kennen. Het gaat immers niet om de juiste formulering. Gods liefde speelt zich af op een totaal ander niveau dan onze woorden en gedachten. De liefde in Gods hart is van een intensiteit die we ons niet kunnen voorstellen. Zij raakt ons in al onze emoties. Gods liefde is aandoenlijk: een kind, gewikkeld in doeken. Gods liefde is ook schokkend en dramatisch: Hij gaf zijn enige Zoon om een wereld te redden. Gods liefde is bovenal onvoorwaardelijk en niet afhankelijk van hoe wij ons gedragen of wat we doen. God houdt van ons omdat wij zijn geliefde kinderen zijn. Er bestaat geen grotere kracht dan de kracht van Gods liefde.

Neem een paar minuten de tijd om God te danken voor zijn bovennatuurlijke liefde voor jou. Wees een tijdje stil om die liefde in te ademen. Sta dan op en deel die liefde uit aan de mensen die God op je pad brengt.

Uit: Geboren om vrij te zijn (handboek voor bevrijdingspastoraat)