Vrij Zijn Zomerweek 2019: ‘Reckless Love’

Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 was de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Het lijkt bijna of God in zijn onstuimige liefde roekeloos en onberekenend is: zijn liefde voor ons kostte de hemel haar grootste schat. Hij geeft zichzelf, ongeacht hoe wij er op zullen reageren. Het lijkt bijna onverantwoordelijk dat dezelfde God ons de bediening van Jezus toevertrouwt.

Wat maken we er soms een zooitje van. Maar God weet wat Hij doet. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.

  1. Live in Love! (Wilkin van de Kamp)
  2. Reckless Love: Het verlangen van de Vader (Brad Thurston)
  3. Op welke stoel zit je? (Jan Pool)
  4. Until all are free! (Arjen ten Brinke)
  5. Reckless Love: Het antwoord van de Zoon (Brad Thurston)
  6. God heeft de wereld zó lief! (Gerard de Groot)
  7. Reckless Love: Het voorrecht van de Kerk (Brad Thurston)
  8. Groeien in Geestkracht (Martin Koornstra)
  9. Gods glimlach is op jou (Wilkin van de Kamp)

Spreker: Wilkin van de Kamp, Brad Thurston, Jan Pool, Arjen ten Brinke, Gerard de Groot en Martin Koornstra