Dankbaarheid verruimt je hart

Alleen met dankbaarheid eer je Mij, alleen zo zul je mijn hulp ervaren.
GOD in Psalm 50:23, GN

Er zijn duizenden onderzoeken gedaan naar wat mensen gelukkig maakt. Dankbaarheid springt er telkens weer uit. Een dankbare houding heeft een groot effect op je gezondheid, je geluksgevoel en je relaties. Wie dankbaar is, is minder vatbaar voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat gelukkiger in het leven. Geluk schijnt niet af te hangen van je rijkdom of mogelijkheden, maar van de mate waarin je dankbaar bent en waardeert wat je hebt.

In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt God dat je Hem eert met je dankbaarheid en dat je daardoor zijn hulp zult ervaren. Oefen jezelf een jaar lang elke dag in dankbaarheid, zodat je een levensstijl van dankbaarheid ontwikkelt waarin je God eert om wie Hij voor je is en je zijn hulp gaat ervaren. Dank God voor wie je bent in Christus, dat zijn liefde en trouw elke dag weer nieuw zijn.

Ik moedig je aan om elke dag een gebed naar God op te schrijven, waarin je Hem dankt voor wat Hij in je leven doet. Je dankgebed opschrijven en het hardop uitspreken helpt je om je gedachten te ordenen en gericht tot God te bidden. Wees dankbaar en vertel het Hem. Onder dankzegging mag je al je wensen bij God bekendmaken (Filippenzen 4:6). Dankbaarheid opent de deur van je hart om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Dankbaarheid opent je ogen voor de hand van God die je leidt. Dankbaarheid vergroot je vertrouwen in God die doet wat Hij belooft. Dankbaarheid verruimt je hart om meer van God te ontvangen.

Uit: Begin je dag met God