De frisse wind van Gods genade

Vergeving schenken lijkt niet logisch. Het is onlogisch om iemand te vergeven die je veel pijn heeft gedaan. Waarom zou jij hem of haar moeten vergeven? Vergeving schenken omdat het moet werkt niet. Vergeving schenken is een keuze en vergt de nodige moed. Je moet jezelf kwetsbaar maken, terwijl je jezelf alleen maar wilt beschermen, uit angst dat je opnieuw gekwetst wordt. Vergeving schenken is niet iets wat je overkomt. Vergeving schenken begint met een wilsbesluit dat niet beperkt wordt door je mentale toestand. Je kunt huilend vergeven. Het is belangrijk dat je leert onderscheid te maken tussen je wil en je gevoel. Vergeving schenken gaat tegen je gevoel in. De pijn is te groot en boosheid, verdriet, schaamte en schuld vechten om voorrang. Het is goed om je gevoelens te erkennen. Ze mogen er zijn, maar neem het besluit je er niet langer door te laten leiden. Je gevoelens zullen je niet aanmoedigen om degene die je pijn heeft gedaan te vergeven. Het lijkt gemakkelijker om in je gevoelens te blijven hangen dan om in actie te komen. Pas als je besluit te vergeven zal het wonder zich voltrekken. Het onrecht dat je is aangedaan zal niet verdwijnen, maar je boosheid en bitterheid wel. Gooi de luiken van je hart open en schuif het raam omhoog om de frisse wind van Gods genade zijn genezende werk te laten doen.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert