De gave van geloof blijft een avontuur

Elke keer als God je de gave van geloof voor een situatie of voor een persoon geeft is dit een geloofsavontuur. Soms denk je dat het moment niet geschikt is om te doen wat God van je vraagt. Ik herinner me dat ik eens in het buitenland met een ouder echtpaar tijdens een leidersconferentie aan tafel zat. Deze avond vond er een galadiner plaats en ik was de enige buitenlander aan deze tafel. De man tegenover mij was een gerespecteerde professor. Naast hem zat zijn vrouw met een slangetje in haar neus, dat leidde naar een zuurstoftank in haar rugzak. Het was duidelijk dat ze leed aan een longziekte en moeite had met ademhalen. Tijdens de maaltijd waren er allerlei humoristische bijdragen van verschillende leiders op het podium te zien en te horen. Elk land heeft zijn eigen humor, wat maakte dat ik me nog meer een buitenstaander voelde. Het gesprek met de professor tegenover mij kwam ook niet echt op gang. Plotseling had ik de indruk dat de Heilige Geest tot me sprak: ‘Vraag of je voor haar mag bidden.’ Op dat moment had ik niet de moed. Ik zei tegen mezelf dat dit geen geschikt moment was, dat ik zou wachten tot het wat rustiger was. Elke keer als deze woorden in mijn gedachten kwamen, voelde ik me ongemakkelijk en deed ik het niet. Toen de professor opstond en zich excuseerde omdat zijn vrouw moe was en een goede nachtrust nodig had, wist ik dat ik te lang had getwijfeld en niet had gedaan wat God van me vroeg. Wie schetst mijn verbazing toen ik twee dagen later, bij de afsluiting van de conferentie, zag hoe de professor met zijn vrouw zonder zuurstoffles het podium opliep. Met een stralend gezicht getuigde zij dat tijdens de conferentie iemand naar haar toegekomen was – ik was het niet – en had gevraagd of hij voor haar mocht bidden. Ze vertelde hoe God haar ter plekke genezen had en dat ze geen zuurstoffles meer nodig had. Terwijl de mensen in de zaal begonnen te juichen, voelde ik me beschaamd en nam ik me voor om de volgende keer echt te doen wat Jezus van mij vraagt. Elke keer als God je de gave van geloof geeft voor iets of iemand blijft het een geloofsavontuur.

Uit: Groeien in geloof

Getuigenis:
“Het onderwijs in dit boekje heeft me zo veel ontspanning gebracht. Ik hoef mijn geloof niet op te pompen, of me schuldig te voelen of bang te zijn dat ik ‘niet genoeg geloof’ heb. De vrucht van geloof kan groeien. Alles wat ik om me heen zie, de schepping, muziek, knipoogjes van God, wonderen en verhalen in de Bijbel en wonderen die ik nu mag zien gebeuren maakt dat mijn geloof groeit. Wat me zo is bij gebleven van dit boek is dat Jezus zegt: heb geloof van
God. Hij geeft ons geloof voor een bepaalde situatie. En dat geloof op zich is dus al volmaakt, daar hoef ik zelf niks aan op te pompen. Wat een heerlijk ontspannen idee!”