De Heilige Geest; je grootste bemoediger

Het herdersleven was een zwaar en hard leven. Overdag moest de herder de hitte verdragen en ’s nachts de kou. Hij deed vaak geen oog dicht omdat dieven de schapen wilden stelen. Hij was dan ook niet voor niets gewapend met een stok en een staf. Hij bezat een stok om de vijand te doden en hij had een staf om de kudde te hoeden.

Het oud-Nederlandse woord ‘troost’ betekent oorspronkelijk ‘bemoediging’, ‘hoop’, ‘hulp’ en ‘vertrouwen’. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het Hebreeuwse woord chamóenie dan ook terecht met ‘moed geven’: ‘Uw stok en uw staf geven mij moed.’ Als je door een dal van diepe duisternis gaat, dan heb je de stok en de staf van de Goede Herder nodig om je moed te geven.

De stok is het Woord van God. Het Woord van God is geen stok om de schapen mee te slaan, maar om de schapen te beschermen, te sturen en te leiden. De staf is de Geest van God. Door de Heilige Geest trekt Christus jou dicht naar zich toe en is Hij met je.

Het Griekse woord voor ‘trooster’ is parakletosdat ook ‘helper’ of ‘bemoediger’ betekent. Letterlijk betekent het ‘iemand die bij je is en met je meeloopt, die de last voor je draagt’. Toen je tot geloof kwam en opnieuw geboren werd, kwam de Heilige Geest in je wonen. Hij is de plaatsvervanger van Jezus (Johannes 14:18 en 23). Hij is Jezus in jou (Efeziërs 3:17). Hij is je helper en je bemoediger in alle seizoenen van het leven.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)